ACASĂ / ARTICOLE / ECOLOGIE

ECOLOGIE

Ecologia. Fenomen social

Produsul civilizației umane cel mai apreciat este dat de confortul vieții. Comfortul provine din habitat și din accesoriile banale ale vieții realizate în partea materială. Casa, încălzirea habitatului și accesoriile reprezentate prin mobilier, haine, obiecte, pungi, cutii, ambalaje și sticle din plastic s-au extins și generalizat. Constatăm un volum imens de obiecte din plastic în ultimii zeci de ani. La …

Citeşte articolul »

TEHNOLOGIA PROCESĂRII DEȘEURILOR RECICLABILE

O șansă acordată comunităților urbane și rurale pentru asigurarea unei vieți civilizate. La nivelul fiecărei localități gestionarea deșeurilor produse de populație și de agenții economici din acea zonă sunt cuprinse în sistemul de management local al deșeurilor și, implict, de componenta sistemului de management integrat al deșeurilor (pe scurt, SMID) la nivel de județ, care reglementează ferm modul de colectare …

Citeşte articolul »

Reciclarea

Grija față de mediu este un subiect tabu în această periodă, iar managementul integrat al deșeurilor reprezintă activitatea primordială fără de care nu vom putea avea un mediu curat și nu vom putea vorbi despre o dezvoltare durabilă din punct de vedere al salubrității și sănătății populației, fie că vorbim despre aglomerări urbane sau că ne raportăm la cele mai …

Citeşte articolul »

Dezvoltarea autostrăzilor

România are puţin peste 86.000 de kilometri de drumuri şi, dintre aceştia, doar 747 sunt autostrăzi. Mai mult, circa 32.000 de kilometri sunt, de fapt, drumuri pietruite și de pământ. Nu este o greşeală, înseamnă puţin peste 36% din toată reţeaua de drumuri şi unele dintre ele sunt chiar drumuri naţionale. Cifra este cu atât mai îngrijorătoare cu cât infrastructura …

Citeşte articolul »

OMG-uri în producția agro – alimentară

Produsele alimentare și furajele sunt obținute din plante și animale crescute și selecționate de oameni de mai multe mii de ani. În timp, plantele și animalele cu caracteristicile cele mai de dorit au fost selectate pentru creșterea sau cultivarea generațiilor următoare utilizate pentru obținerea produselor alimentare și a furajelor. Acesta a fost, de pildă, cazul plantelor tot mai rezistente la …

Citeşte articolul »

Microhidrocentralele – între foamea de energie și distrugerea mediului

Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile (SRE-E) reprezintă un imperativ al perioadei actuale motivat de: protecția mediului, creșterea independenței energetice față de importuri prin diversificarea surselor de energie precum și din motive de ordin economic și de coeziune socială. România a fost printre primele țări candidate la UE care a transpus în legislație proprie prevederile directivei 2001/77/CE a Parlamentului …

Citeşte articolul »

Distrugerea Ecosistemelor

Dintre numeroasele probleme ecologice pe care am ajuns să le conştientizăm cu durere în ultima vreme se află şi scăderea biodiversităţii sau cu alte cuvinte dispariţia treptată a plantelor şi a animalelor cu care ne-am obişnuit să convieţuim. Pentru a atrage şi mai mult atenţia asupra acestui pericol, Uniunea Europeană a declarat anul 2010 ca fiind „Anul biodiversităţii”. Şi pentru …

Citeşte articolul »

Centre de procesare a gunoiului menajer

Majoritatea deşeurilor, în special cele municipale, sunt colectate la grămadă. Amestecul celor reciclabile cu cele biodegradabile şi chiar cu cele periculoase face ca reciclarea să fie imposibilă sau foarte dificilă din cauza gradului mare de contaminare a materialelor. Aproape 98% din deşeurile generate în România ajung să fie depozitate la gropile de gunoi, mai nou denumite eronat „depozite ecologice”. Nu …

Citeşte articolul »

Efectele inundațiilor în România

Inundațiile, constituie fenomene naturale, componente ale ciclului hidrologic al Planetei. Ciclu natural deosebit de viguros care condiționează nu numai vremea și clima Pamântului, ci reprezintă și factorul principal care a modelat și continuă să modeleze fața planetei noastre. In România, datele statistice prezentate de diferite organisme și instituții mondiale există numeroase referiri la inundații produse în ultimii 80 de ani. …

Citeşte articolul »