ACASĂ / ARTICOLE / ECOLOGIE

ECOLOGIE

INDEPENDENȚA ENERGETICĂ

Motto: Independența este puterea de a-mi stabili singur viitorul INDEPENDENȚA ENERGETICĂ reen Deal-ul european impune României tranziția de la cărbune și combustibili fosili la energie electrică produsă din surse nepoluante. Planul Național Integrat în Domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice estimează un necesar de 22,6 miliarde de euro, excluzând necesarul de investiții pentru producerea de energie în perioada 2021- 2030. Investițiile …

Citeşte articolul »

Reanalizarea conceptului de decarbonizare

În primul rând ar trebui definit la modul concret ce se află în spatele termenului atât de uzitat „ reducerea emisiilor de dioxid de carbon prin decarbonizare Generic vorbind decarbonizarea reprezintă ”. utilizarea unor surse de energie cu emisii reduse de carbon, obținând o producție mai mică de gaze cu efect de seră în atmosferă. „Decarbonizarea” deci tinde să se …

Citeşte articolul »

Regândirea centralelor termoelectrice pe cărbune

Pământul este sfera unde logica viului, atât de pe uscat cât și din apă sau văzduh, împinge viața înainte de milioane de ani. Noi, oamenii ne aflăm acum peste tot și, poate nicăieri, mâine dacă nu știm să acceptăm și să ne protejăm mediul care ne dictează condiții din ce în ce mai restrictive, dacă vrem ca această Planetă Albastră …

Citeşte articolul »

Ecologia. Fenomen social

Produsul civilizației umane cel mai apreciat este dat de confortul vieții. Comfortul provine din habitat și din accesoriile banale ale vieții realizate în partea materială. Casa, încălzirea habitatului și accesoriile reprezentate prin mobilier, haine, obiecte, pungi, cutii, ambalaje și sticle din plastic s-au extins și generalizat. Constatăm un volum imens de obiecte din plastic în ultimii zeci de ani. La …

Citeşte articolul »

TEHNOLOGIA PROCESĂRII DEȘEURILOR RECICLABILE

O șansă acordată comunităților urbane și rurale pentru asigurarea unei vieți civilizate. La nivelul fiecărei localități gestionarea deșeurilor produse de populație și de agenții economici din acea zonă sunt cuprinse în sistemul de management local al deșeurilor și, implict, de componenta sistemului de management integrat al deșeurilor (pe scurt, SMID) la nivel de județ, care reglementează ferm modul de colectare …

Citeşte articolul »

Reciclarea

Grija față de mediu este un subiect tabu în această periodă, iar managementul integrat al deșeurilor reprezintă activitatea primordială fără de care nu vom putea avea un mediu curat și nu vom putea vorbi despre o dezvoltare durabilă din punct de vedere al salubrității și sănătății populației, fie că vorbim despre aglomerări urbane sau că ne raportăm la cele mai …

Citeşte articolul »

Dezvoltarea autostrăzilor

România are puţin peste 86.000 de kilometri de drumuri şi, dintre aceştia, doar 747 sunt autostrăzi. Mai mult, circa 32.000 de kilometri sunt, de fapt, drumuri pietruite și de pământ. Nu este o greşeală, înseamnă puţin peste 36% din toată reţeaua de drumuri şi unele dintre ele sunt chiar drumuri naţionale. Cifra este cu atât mai îngrijorătoare cu cât infrastructura …

Citeşte articolul »

OMG-uri în producția agro – alimentară

Produsele alimentare și furajele sunt obținute din plante și animale crescute și selecționate de oameni de mai multe mii de ani. În timp, plantele și animalele cu caracteristicile cele mai de dorit au fost selectate pentru creșterea sau cultivarea generațiilor următoare utilizate pentru obținerea produselor alimentare și a furajelor. Acesta a fost, de pildă, cazul plantelor tot mai rezistente la …

Citeşte articolul »

Microhidrocentralele – între foamea de energie și distrugerea mediului

Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile (SRE-E) reprezintă un imperativ al perioadei actuale motivat de: protecția mediului, creșterea independenței energetice față de importuri prin diversificarea surselor de energie precum și din motive de ordin economic și de coeziune socială. România a fost printre primele țări candidate la UE care a transpus în legislație proprie prevederile directivei 2001/77/CE a Parlamentului …

Citeşte articolul »