ACASĂ / ARTICOLE / ECOLOGIE

ECOLOGIE

Reciclarea

Grija față de mediu este un subiect tabu în această periodă, iar managementul integrat al deșeurilor reprezintă activitatea primordială fără de care nu vom putea avea un mediu curat și nu vom putea vorbi despre o dezvoltare durabilă din punct de vedere al salubrității și sănătății populației, fie că vorbim despre aglomerări urbane sau că ne raportăm la cele mai …

Citeşte articolul »

Dezvoltarea autostrăzilor

România are puţin peste 86.000 de kilometri de drumuri şi, dintre aceştia, doar 747 sunt autostrăzi. Mai mult, circa 32.000 de kilometri sunt, de fapt, drumuri pietruite și de pământ. Nu este o greşeală, înseamnă puţin peste 36% din toată reţeaua de drumuri şi unele dintre ele sunt chiar drumuri naţionale. Cifra este cu atât mai îngrijorătoare cu cât infrastructura …

Citeşte articolul »

OMG-uri în producția agro – alimentară

Produsele alimentare și furajele sunt obținute din plante și animale crescute și selecționate de oameni de mai multe mii de ani. În timp, plantele și animalele cu caracteristicile cele mai de dorit au fost selectate pentru creșterea sau cultivarea generațiilor următoare utilizate pentru obținerea produselor alimentare și a furajelor. Acesta a fost, de pildă, cazul plantelor tot mai rezistente la …

Citeşte articolul »

Microhidrocentralele – între foamea de energie și distrugerea mediului

Promovarea producerii energiei electrice din surse regenerabile (SRE-E) reprezintă un imperativ al perioadei actuale motivat de: protecția mediului, creșterea independenței energetice față de importuri prin diversificarea surselor de energie precum și din motive de ordin economic și de coeziune socială. România a fost printre primele țări candidate la UE care a transpus în legislație proprie prevederile directivei 2001/77/CE a Parlamentului …

Citeşte articolul »

Distrugerea Ecosistemelor

Dintre numeroasele probleme ecologice pe care am ajuns să le conştientizăm cu durere în ultima vreme se află şi scăderea biodiversităţii sau cu alte cuvinte dispariţia treptată a plantelor şi a animalelor cu care ne-am obişnuit să convieţuim. Pentru a atrage şi mai mult atenţia asupra acestui pericol, Uniunea Europeană a declarat anul 2010 ca fiind „Anul biodiversităţii”. Şi pentru …

Citeşte articolul »

Centre de procesare a gunoiului menajer

Majoritatea deşeurilor, în special cele municipale, sunt colectate la grămadă. Amestecul celor reciclabile cu cele biodegradabile şi chiar cu cele periculoase face ca reciclarea să fie imposibilă sau foarte dificilă din cauza gradului mare de contaminare a materialelor. Aproape 98% din deşeurile generate în România ajung să fie depozitate la gropile de gunoi, mai nou denumite eronat „depozite ecologice”. Nu …

Citeşte articolul »

Efectele inundațiilor în România

Inundațiile, constituie fenomene naturale, componente ale ciclului hidrologic al Planetei. Ciclu natural deosebit de viguros care condiționează nu numai vremea și clima Pamântului, ci reprezintă și factorul principal care a modelat și continuă să modeleze fața planetei noastre. In România, datele statistice prezentate de diferite organisme și instituții mondiale există numeroase referiri la inundații produse în ultimii 80 de ani. …

Citeşte articolul »

Deșertificarea României (II)

Măsuri de prevenire a deșertificării Având în vedere poziţia României pe glob, la jumătatea distanţei dintre pol şi ecuator, fiind străbătută de paralela de 45°, precum şi poziţia sa geografică pe continent, la aproximativ 2.000 km de Oceanul Atlantic, 1.000 km de Marea Baltică, 400 km de Marea Adriatică şi riverană cu Marea Neagră, masele de aer dirijate spre teritoriul …

Citeşte articolul »

Deșertificarea României (I)

Deșertificarea este un fenomen grav, intrat de multă vreme în atenția instituțiilor internaționale, inclusiv ONU. În anul 1994, a constituit obiectul Convenției privind Combaterea Deșertificării – UNCCD, lansată la Paris și semnată și de Guvernul României, ba chiar ratificată de Parlament, prin Legea 629/1997. Conform acesteia, „deșertificare înseamnă degradarea terenului în zone aride, semiaride și uscat-subumede, cauzată de diverși factori, …

Citeşte articolul »

STAREA PĂDURILOR DIN ROMÂNIA – EFECTELE DEFRIȘĂRILOR ÎN MASĂ

România are un fond forestier de circa 6.4 milioane hectare, reprezentând 27% din suprafața țării. Față de media europeană, de 32% acest procent de împădurire nu este foarte bun, dar nici dramatic, însă, comparativ cu țările europene care au condiții geografice similare, situația este departe de a fi roz: Cehia are 33%, Slovacia și Croația peste 40%, Slovenia 54%, Austria …

Citeşte articolul »