ACASĂ / ARTICOLE / EVOCĂRI (pagina 3)

EVOCĂRI

ALEXANDRU VLAHUȚĂ (5 septembrie 1858 – 19 noiembrie 1919)

Ion Luca Caragiale și Alexandru Vlahuță

ALEXANDRU VLAHUȚĂ (5 septembrie 1858 – 19 noiembrie 1919) Găsim în studiul „Note și impresii” de Garabet Ibrăileanu, la Editura „Viața Românească”, Iași, 1920, o notă asupra unui fapt repetat în legătură cu câteva dintre valorile literaturii noastre care-și desfășurau activitatea la revista cu același titlu precum editura mai sus amintită. Este vorba despre trecerea spre cele veșnice a poetului …

Citeşte articolul »

ION GHICA (12 august 1816 – 22 aprilie 1897)

ION GHICA (12 august 1816 – 22 aprilie 1897) Tudor Vianu menționează în „Arta prozatorilor români”, vol. I, că „Locul pe care Ion Ghica îl cucerește în literatura estetică (…) cu titluri atât de sigure este caracterizat prin îndepărtarea oricărui motiv romantic, pentru a nu reține decât elementul neamestecat al amintirii. În «Scrisorile» (1879 – 1886) sale către Vasile Alecsandri, …

Citeşte articolul »

PETRU MAIOR (1760 – 14 februarie 1821)

PETRU MAIOR (1760 – 14 februarie 1821) Iluminismul, puternica mișcare cu caracter laic în secolul al XVIII-lea, preconiza emanciparea poporului prin cultură și acorda un interes deosebit răspândirii ei prin școli și lucrări de popularizare. Pornind de la această acțiune de promovare a rațiunii și științei, de educare a poporului, acest curent a fost numit „iluminism”, iar perioada, „epoca luminilor”. …

Citeşte articolul »

NICOLAE BĂLCESCU (29 iunie 1819 – 29 noiembrie 1852)

NICOLAE BĂLCESCU (29 iunie 1819 – 29 noiembrie 1852) Pentru a dovedi că Nicolae Bălcescu poate sta alături de marii scriitori români, ca și alături de marile valori ale istoriei naționale, încep intervenția mea din paginile prestigioasei reviste „Independența Română – Independența prin cultură” cu un citat din valoroasa carte intitulată „Românii supt Mihai-Voievod Viteazul”, cartea a patra, „Unitatea Națională”, …

Citeşte articolul »

GARABET IBRĂILEANU (23 mai 1871 – 10 martie 1936)

GARABET IBRĂILEANU (23 mai 1871 – 10 martie 1936) „Dacă domnul Stere a fost întemeietorul religiei poporaniste – spune Eugen Lovinescu în Istoria Literaturii Române Contemporane, vol. 1 – domnul Garabet Ibrăileanu i-a devenit preotul sub forma ei literară. (…) Ca și critica sămănătoristă, critica domnului Ibrăileanu, în care trebuie să identificăm critica poporanistă, pleacă de la aceeași confuzie principială …

Citeşte articolul »

CAMIL PETRESCU (9/21 aprilie 1894 – 14 mai 1957)

CAMIL PETRESCU 9/21 aprilie 1894 – 14 mai 1957 Camil Petrescu s-a născut la 9/21 aprilie 1894 în București, la spitalul Filantropia, ca fiu al unui funcționar la poștă originar din Brăila, ce se numea tot Camil Petrescu, și al Anei Petrescu, născută Cheler, cu o profesiune incertă, care a plecat foarte repede într-un enigmatic oraș de provincie, unde mai …

Citeşte articolul »

MATEIU I. CARAGIALE (25 martie 1885 – 17 ianuarie 1936)

MATEIU I. CARAGIALE (25 martie 1885 – 17 ianuarie 1936) „Se putea vedea acum câțiva ani, trecând prin Piața Sf. Gheorghe, un bărbat care prin înfățișarea lui atrăgea numaidecât atenția. Era iarnă uscată, cu zăpadă scârțâitoare sub picioare. Bărbatul, cam între 45 și 50 de ani, era drept, părea solid și osos, dar nu gras. Fusese probabil mai slab și …

Citeşte articolul »

BOGDAN PETRICEICU HASDEU (26 februarie 1838 – 25 august 1907)

BOGDAN PETRICEICU HASDEU (26 februarie 1838 – 25 august 1907) „Bogdan Petriceicu Hasdeu este o personalitate complexă a științei și culturii românești. Lăudat de unii și blamat de alții, atât în viață, cât și mai târziu, el a rămas totuși neclintit și măreț, ca o stâncă învăluită de soare și lovită zadarnic de furtuni. Intemperiile vremurilor i-au netezit mai bine …

Citeşte articolul »

IOAN SLAVICI (18 ianuarie 1848 – 17 august 1925)

IOAN SLAVICI (18 ianuarie 1848 – 17 august 1925) „Lângă Eminescu, lângă Creangă și Caragiale, trecerea lui Ioan Slavici în rândul marilor artiști ai Junimii are nevoie de justificări. Scriitorul este un talent laborios, cu adânci intuiții în sufletul omului, dar lipsit de seducție verbală și imaginativă. Limba sa este mai degrabă săracă, cu veșnica repețire a acelorași cuvinte generale …

Citeşte articolul »

NICHIFOR CRAINIC – POET CREȘTIN

NICHIFOR CRAINIC POET CREȘTIN Nichifor Crainic a trăit în vremuri neprielnice, cu evenimente dramatice, care l-au prins în vâltoarea lor, ca pe mulţi din generaţia sa, ale căror destine au luat un alt curs, de cele mai multe ori împotriva voinţei lor. Viaţa sa a cunoscut urcuşuri şi căderi, de la fotoliul de academician la zeghea de puşcăriaş, cu momente …

Citeşte articolul »