ACASĂ / ARTICOLE / EVOCĂRI (pagina 5)

EVOCĂRI

IONEL TEODOREANU (6 IANUARIE 1897 – 3 FEBRUARIE 1954)

IONEL TEODOREANU 6 IANUARIE 1897 – 3 FEBRUARIE 1954   „Acţiunea de a trăi, oricât de diversă şi de complexă, nu mă îndestulează. În viaţă sunt un om: avocatul Teodoreanu, cu o anumită vârstă, fi zionomie, sănătate, cu un anumit mod de a fi , de a mă comporta, cu o anumită reputaţie, care şi ea îmi oferă convergent un …

Citeşte articolul »

HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU (8 DECEMBRIE 1876 – 5 MARTIE 1955)

HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU (8 DECEMBRIE 1876 – 5 MARTIE 1955)   „Se poate spune, cu drept cuvânt, că a dus arta naraţiunii şi analizei nu numai până la un punct foarte înaintat al progresului ei, dar şi până la forme şi procedee de care au trebuit să ţină seama toţi câţi au scris după ea”(Tudor Vianu)   Hortensia Papadat-Bengescu a rămas …

Citeşte articolul »

LIVIU REBREANU – 27 NOIEMBRIE 1885 – 1 SEPTEMBRIE 1944

LIVIU REBREANU 27 NOIEMBRIE 1885 – 1 SEPTEMBRIE 1944   „Pământul nostru are un glas pe care ţăranul îl aude şi îl înţelege. E sfântul pământ inspirator, care ne-a modelat trupul şi sufletul, care prin soarele şi apele şi munţii şi şesurile lui ne-a dăruit toate calităţile şi defectele cu care ne prezentăm azi în lume” – Liviu Rebreanu, „Lauda …

Citeşte articolul »

DUILIU ZAMFIRESCU (30 OCTOMBRIE 1858 – 3 IUNIE 1922)

DUILIU ZAMFIRESCU 30 OCTOMBRIE 1858 – 3 IUNIE 1922   „Frumosul în artă este iluzionarea realităţii. Orice colţ de natură, orice scenă de viaţă trăită, orice sentiment, dacă este trecut din realitate în suflet şi de acolo redat în realitate, devine artă… Numai oamenii de talent au puterea de a da în fiinţă ceea ce era numai în gând… Cei …

Citeşte articolul »

ION AGÂRBICEANU – (12 SEPTEMBRIE 1882 – 28 MAI 1963)

ION AGÂRBICEANU 12 SEPTEMBRIE 1882 – 28 MAI 1963   „Masivitatea creaţiei, vasta ei geografie, varietatea tipologică şi îndelungata sa prezenţă în literatură îl impun pe Agârbiceanu drept unul dintre prozatorii români cei mai semnifi cativi, prin viziune, etos şi specifi c naţional” (Mircea Zaciu, „Ion Agârbiceanu”)     „Fieştecare om conştient se simte respectabil şi faţă de sine însuşi …

Citeşte articolul »

MARIN PREDA (5 AUGUST 1922 – 16 MAI 1980)

MARIN PREDA 5 AUGUST 1922 – 16 MAI 1980   „Fenomenele de dezagregare a familiei ţărăneşti, mitologia rurală, ciclurile biologice, cosmice şi profesionale, obiceiurile şi tradiţiile, tipologia umană ţărănească, rolurile sociale din cadrul organizării satului sunt prezentate în roman cu o expresivitate rar întâlnită, sugerându-se totodată valoarea satului ca izvor şi rezervor al vitalităţii naţionale”. (Marian Popa, „Dicţionar de literatură …

Citeşte articolul »

DIMITRIE ANGHEL – „Poetul florilor“ (16 IULIE 1872 – 13 NOIEMBRIE 1914)

dimitrie-anghel

DIMITRIE ANGHEL – „Poetul florilor“ 16 IULIE 1872 – 13 NOIEMBRIE 1914     „Eu mi-alesesem lumea florilor, căci în lumea lor mi-am petrecut copilăria. Mi-aduceam aminte de grădina minunată unde am trăit, de murmurul sonor al şipotului, de freamătul arborilor, de toată risipa de petale ce o împrăştie vântul” este mărturisirea care i-a sugerat lui Nicolae Iorga supranumele acordat …

Citeşte articolul »

NICOLAE IORGA – (5 IUNIE 1871 – 27 NOIEMBRIE 1940)

NICOLAE IORGA 5 IUNIE 1871 – 27 NOIEMBRIE 1940   SCRIITOR TOTAL, SAVANT DE RENUME EUROPEAN, CREATORUL ISTORIEI CULTURALE ROMÂNEŞTI   În aceste tumultuoase decenii de la sfârşitul secolului al XX-lea şi începutul celui de al XXI-lea, poporul nostru trăieşte o dramă cumplită, evocatoare a celei asemenea petrecute cu un secol în urmă. În miezul fierbinte al evenimentelor de atunci …

Citeşte articolul »

TUDOR ARGHEZI (21 MAI 1880 – 14 IULIE 1967)

TUDOR ARGHEZI 21 MAI 1880 - 14 IULIE 1967

TUDOR ARGHEZI 21 MAI 1880 – 14 IULIE 1967   „Sunt înger, sunt şi diavol şi fiară şi-alteasemeni /Şi mă frământ în sine-mi ca taurii-n belciug,/Ce lovesc în coarne cu scânteieri de cremeni,/Siliţi să are stânca-n jug” (T. Arghezi – „Portret”) În această strofă din poezia „Portret”, Tudor Arghezi îşi autodefineşte personalitatea multilaterală, diversă, conştient fiind de menirea creatorului în …

Citeşte articolul »

GALA GALACTION (16 APRILIE 1879 – 8 MARTIE 1961)

GALA GALACTION (16 APRILIE 1879 – 8 MARTIE 1961)     „Pune un hotar, Stăpâne, nenorocirii noastre! Ajungă Sfinţiei Tale atâta jertfă! Ajungă atâta risipă. Atâta jaf la vulturi, din mana bietei ţări şi din carne anoastră”. („La Vulturi!” – Gala Galaction, 1912)     Această sfâşietoare rugă este rostită de bătrânul baci Dănilă, unul dintre personajele nuvelei „La Vulturi!”, …

Citeşte articolul »