ACASĂ / ARTICOLE / EVOCĂRI (pagina 5)

EVOCĂRI

BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA (11 APRILIE 1858 – 29 APRILIE 1918)

BARBU ŞTEFĂNESCU DELAVRANCEA 11 APRILIE 1858 – 29 APRILIE 1918 „Oh! pădure tânără… Unde sunt moşii voştri? Presăraţi… la Orbic, la Chilia, la Baia, la Liponic, la Soci, pe Teleajen, la Racova, la Războieni… Unde sunt părinţii noştri? La Cetatea Albă, la Cătlăbugi, la Cosmiu, la Lenţeşti… Pământ… Şi pe vasele lor s-a aşezat şi stă tot pământul Moldovei ca …

Citeşte articolul »

MIRCEA ELIADE (13 MARTIE 1907 – 22 APRILIE 1986)

MIRCEA ELIADE 13 MARTIE 1907 – 22 APRILIE 1986   „Să faci un zid contra morţii, contra haosului, să te creezi pe tine om adevărat, om întreg, ca dintr-o bucată de granit – asta înseamnă un sens al existenţei, singurul sens, să te faci bucată, împotriva tuturor slăbiciunilor, a tentaţiilor, a căderilor”.     Convingerea referitoare la finalitatea vieţii fiecăruia …

Citeşte articolul »

VASILE CÂRLOVA (4 FEBRUARIE 1809 – 18 SEPTEMBRIE 1831) – „O stea care răsare chiar într-al său apus”

VASILE CÂRLOVA 4 FEBRUARIE 1809 – 18 SEPTEMBRIE 1831 „O stea care răsare chiar într-al său apus”   Versul de mai sus face parte din poezia „La moartea lui Cârlova” scrisă de Ion Heliade Rădulescu şi defineşte metafora nefericitului destin literar şi existenţial al poetului Vasile Cârlova, „steaua” care s-a stins la început de drum. Chiar dacă „zestrea” literară pe …

Citeşte articolul »

IONEL TEODOREANU (6 IANUARIE 1897 – 3 FEBRUARIE 1954)

IONEL TEODOREANU 6 IANUARIE 1897 – 3 FEBRUARIE 1954   „Acţiunea de a trăi, oricât de diversă şi de complexă, nu mă îndestulează. În viaţă sunt un om: avocatul Teodoreanu, cu o anumită vârstă, fi zionomie, sănătate, cu un anumit mod de a fi , de a mă comporta, cu o anumită reputaţie, care şi ea îmi oferă convergent un …

Citeşte articolul »

HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU (8 DECEMBRIE 1876 – 5 MARTIE 1955)

HORTENSIA PAPADAT-BENGESCU (8 DECEMBRIE 1876 – 5 MARTIE 1955)   „Se poate spune, cu drept cuvânt, că a dus arta naraţiunii şi analizei nu numai până la un punct foarte înaintat al progresului ei, dar şi până la forme şi procedee de care au trebuit să ţină seama toţi câţi au scris după ea”(Tudor Vianu)   Hortensia Papadat-Bengescu a rămas …

Citeşte articolul »

LIVIU REBREANU – 27 NOIEMBRIE 1885 – 1 SEPTEMBRIE 1944

LIVIU REBREANU 27 NOIEMBRIE 1885 – 1 SEPTEMBRIE 1944   „Pământul nostru are un glas pe care ţăranul îl aude şi îl înţelege. E sfântul pământ inspirator, care ne-a modelat trupul şi sufletul, care prin soarele şi apele şi munţii şi şesurile lui ne-a dăruit toate calităţile şi defectele cu care ne prezentăm azi în lume” – Liviu Rebreanu, „Lauda …

Citeşte articolul »

DUILIU ZAMFIRESCU (30 OCTOMBRIE 1858 – 3 IUNIE 1922)

DUILIU ZAMFIRESCU 30 OCTOMBRIE 1858 – 3 IUNIE 1922   „Frumosul în artă este iluzionarea realităţii. Orice colţ de natură, orice scenă de viaţă trăită, orice sentiment, dacă este trecut din realitate în suflet şi de acolo redat în realitate, devine artă… Numai oamenii de talent au puterea de a da în fiinţă ceea ce era numai în gând… Cei …

Citeşte articolul »

ION AGÂRBICEANU – (12 SEPTEMBRIE 1882 – 28 MAI 1963)

ION AGÂRBICEANU 12 SEPTEMBRIE 1882 – 28 MAI 1963   „Masivitatea creaţiei, vasta ei geografie, varietatea tipologică şi îndelungata sa prezenţă în literatură îl impun pe Agârbiceanu drept unul dintre prozatorii români cei mai semnifi cativi, prin viziune, etos şi specifi c naţional” (Mircea Zaciu, „Ion Agârbiceanu”)     „Fieştecare om conştient se simte respectabil şi faţă de sine însuşi …

Citeşte articolul »

MARIN PREDA (5 AUGUST 1922 – 16 MAI 1980)

MARIN PREDA 5 AUGUST 1922 – 16 MAI 1980   „Fenomenele de dezagregare a familiei ţărăneşti, mitologia rurală, ciclurile biologice, cosmice şi profesionale, obiceiurile şi tradiţiile, tipologia umană ţărănească, rolurile sociale din cadrul organizării satului sunt prezentate în roman cu o expresivitate rar întâlnită, sugerându-se totodată valoarea satului ca izvor şi rezervor al vitalităţii naţionale”. (Marian Popa, „Dicţionar de literatură …

Citeşte articolul »

DIMITRIE ANGHEL – „Poetul florilor“ (16 IULIE 1872 – 13 NOIEMBRIE 1914)

dimitrie-anghel

DIMITRIE ANGHEL – „Poetul florilor“ 16 IULIE 1872 – 13 NOIEMBRIE 1914     „Eu mi-alesesem lumea florilor, căci în lumea lor mi-am petrecut copilăria. Mi-aduceam aminte de grădina minunată unde am trăit, de murmurul sonor al şipotului, de freamătul arborilor, de toată risipa de petale ce o împrăştie vântul” este mărturisirea care i-a sugerat lui Nicolae Iorga supranumele acordat …

Citeşte articolul »