ACASĂ / ARTICOLE / ISTORIE

ISTORIE

PECENEGII-Popoare migratoare pe teritoriul României

Din stepele necuprinse ale Asiei, timp de sute de ani s-au deversat asupra Europei numeroase seminții uralo-altaice. Printre primii au fost hunii iar ultimii au fost turcii selgiukizi și continuatorii lor turcii otomani. Alte rase pe care le putem aminti au fost avarii, bulgarii, ungurii, pecenegii, uzii, cumanii și tătarii. Despre pecenegi au scris mulți cronicari bizantini din care unii, …

Citeşte articolul »

Popoare migratoare pe teritoriul României: Ungurii

Seminția ungurilor face parte din categoria etno-lingvistică a triburilor fino-ugrice originare din Asia Centrală. Ocupația principală era creșterea vitelor. În continuă migrare pentru căutarea de noi pășuni, nu se poate aprecia cu precizie teritoriul de formare a hoardelor nomade. Studiile istorice au inițiat câteva ipoteze asupra locului de obârșie. Între munții Altai și Nordul Iranului; între Volga și munții Urali; …

Citeşte articolul »

Bulgarii. Popoare migratoare pe teritoriul României

Numele bulgarilor se traduce prin populație amestecată. Diaconul bizantin Leon, a participat la campania împăratului Vasile al II- lea (976-1025) din anul 986 împotriva bulgarilor. Prin 992 a redactat o lucrare istorică în zece cărți, în care a descris evenimentele anilor 959- 976. Cu toate confuziile și inadvertențele rămâne o sursă istorică de primă mărime. Autorul susține: “Moesii au fost …

Citeşte articolul »

Popoarele migratoare pe teritoriul României – Slavii

Din marea familie a triburilor indo-europene, făcea parte și mulțimea de triburi ale slavilor. Înrudiți cu balții cu care formau comunitatea lingvistică balto-slavă, aparțineau corpusului satem. Specialiștii împărțiseră grupurile de limbi în două mari categorii după cum pronunțau numeralul sută: centum, după originea latină (centum – o sută) sau după cea slavă (sto).Sub sintagma de slavi vechi erau indicate în …

Citeşte articolul »

Călugareni primul ziar simbol

In secolul VI, la venirea slavilor, în spațiul Carpato-danubiano-pontic, poporul ro-mân și limba română erau constituite în elementele sale esențiale cu simboluri, care au impresionat popoarele vecine din Europa. Acestea sunt specifice evoluției istorice și sunt legate de cultura și civilizația creată. Simbolurile din istoria noastră sunt legate de Domnitori, eroi, personalități, evenimente, ocupații, obiceiuri. Dintre evenimente, bătălia de la …

Citeşte articolul »

Popoarele migratoare pe teritoriul României – Avarii

Avarii ajunși în Europa sunt considerați o populație înrudită cu hunii, o rămășiță a hunilor sau huni din altă dinastie (alt grup de triburi). Numiți de greci Avaroi și de latini Avares, erau o populație nomadă din Asia Centrală, din Turan, locul de origine al numeroaselor seminții nomade care au vânturat țările din Răsărit, Apus și Miazăzi. Erau numiți de …

Citeşte articolul »

Popoarele migratoare pe teritoriul României – Gepizii

Mulți scriitori medievali au amintit în cronicile lor de popoarele migratoare și printre semințiile germanice i-au enumerat și pe gepizi. De multe ori, autorii se inspirau unul de la altul mai vechi și necunoscând bine subiectul – popoarele dispăruseră în timpul lor – le denumeau după cum aflaseră din scrierile confraților mai vârstnici. În secolul al VII-lea, geograful din Ravenna, …

Citeşte articolul »

Popoarele migratoare pe teritoriul României – Hunii

Cronicile chinezilor numeau pe barbarii din Nord, triburile hu care au invadat popoarele sedentare din Sud. Ca să stăvilească pericolul nomad a fost edificată o barieră de aproape 6.000 de kilometri, în timpul dinastiei Ming, numită Marele Zid. Spre sfârșitul secolului al III-lea î.e.n. când dinastia Han începea să conducă China, triburile nomade din Nord s-au unificat, fiind cunoscute sub …

Citeşte articolul »

Popoarele migratoare pe teritoriul României

Spre sfârșitul timpurilor istorice cunoscute sub numele de Antichitate și începutul Evului Mediu, întreaga Europă și o parte din Asia, au fost răvășite de o amplă mișcare a popoarelor, grupurilor etnice și triburilor. A fost un fenomen complex economic, social, politic și militar. Vânzoleala generală, cu intermitențe, a durat câteva secole. De fapt toată Istoria Lumii este o mare și …

Citeşte articolul »

Brașov 1987 Preludiul Revoluției Române din decembrie 1989

Revolta spontană de la Brașov din 15 noiembrie 1987 a fost o surprinzătoare acțiune de protest a muncitorilor împotriva politicii economice și sociale draconice a Partidului Comunist Român în frunte cu secretarul său general Nicoale Ceaușescu. Prin modul de desfășurare și amploarea manifestației, dar și prin efectele sale, mișcarea avea să prefigureze Revoluția din decembrie 1989, constituind practic prologul acesteia. …

Citeşte articolul »