ACASĂ / ARTICOLE / ISTORIE (pagina 5)

ISTORIE

DUALISMUL AUSTRO-UNGAR

DUALISMUL AUSTRO-UNGAR La 2 decembrie 1848, ziua comemorării înfrângerii Austriei şi Rusiei de către Napoleon la Austerlitz (1805), împăratul Ferdinand I, rege al Ungariei şi Boemiei, a renunţat la tron în favoarea tânărului său nepot Francisc Iosif (Franz Joseph I). Transferul de putere a avut loc în orăşelul Olmütz din Moravia, unde curtea imperială habsburgă a găsit adăpost, după părăsirea …

Citeşte articolul »

TROPAEUM TRAIANI DE LA ADAMCLISI

TROPAEUM TRAIANI DE LA ADAMCLISI   Un valoros monument edificat de romani se află în Dobrogea în localitatea Adamclisi. Aşezarea poartă un nume otoman ca urmare a îndelungatei stăpâniri turceşti de peste patru secole şi jumătate a Dobrogei (1420 – 1878). Adamclisi înseamnă Biserica Omului (Adam, conform religiei musulmane, este primul om, iar klisi – biserică, provine din grecescul ecclesia). …

Citeşte articolul »

PACEA DE LA ADRIANOPOL

PACEA DE LA ADRIANOPOL Asasinarea lui Tudor şi invadarea Ţărilor Române de oştirea otomană în mai 1821 a însemnat sfârşitul revoluţiei pandurilor împotriva abuzurilor fanariote şi boiereşti. În urma Protocolului de la Berlin (martie 1822), Poarta a fost obligată de puterile europene să asculte dorinţele locuitorilor Principatelor Române. Delegaţiile boierilor munteni şi moldoveni au prezentat în aprilie 1822 cerinţele ţării: …

Citeşte articolul »

RĂSCOALA DE LA 1907

Ciocnire între cavaleria regală și țărani în Comănești

RĂSCOALA DE LA 1907   În perioada modernă, România era considerată o ţară eminamente agrară. Ţărănimea era talpa ţării. Era cea care, prin efortul său, asigura bunăstarea şi chiar huzurul păturilor sociale superioare (mai mult sau mai puţin privilegiate), dintre care unele aveau o situaţie mai bună decât a plugarilor. Dar exploatarea accentuată a masei ţărăneşti avea să ducă la …

Citeşte articolul »

ABDICAREA DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN CUZA

ABDICAREA DOMNITORULUI ALEXANDRU IOAN CUZA   La 5 ianuarie 1859 a fost ales Domn al Moldovei Alexandru Ioan Cuza şi la 24 ianuarie aceeaşi persoană a fost votată ca Domn al Ţării Româneşti. Românii, ingenioşi, s-au prevalat de exprimarea lacunară a Convenţiei de la Paris, care nu specifica dacă acelaşi candidat poate fi ales ca Domn şi în Moldova şi …

Citeşte articolul »

ROMÂNIA MODERNĂ, LA ÎNCEPUT DE DRUM

ROMÂNIA MODERNĂ, LA ÎNCEPUT DE DRUM   În urma victoriei de la Şelimbăr, din 18 octombrie 1599, Mihail Viteazul a devenit principe al Transilvaniei. La 6 mai 1600 a început ocuparea Moldovei şi câteva zile mai târziu, la 27 mai, în actul emis de cancelaria din Iaşi, se intitula domn al Ţării Româneşti şi al Ardealului şi a toată ţara …

Citeşte articolul »

ETERIA ȘI TUDOR VLADIMIRESCU

ETERIA ȘI TUDOR VLADIMIRESCU   Sultanul otoman Mehmed II a cucerit Constantinopolul în 1453. A urmat cucerirea Atenei (1458), a Despotatului de Moreea/Peloponez (1460), a Trapezuntului (1461). Imperiul Bizantin a fost desfiinţat. Lupta de eliberare a vitejilor greci nu a încetat. Sute de ani s-au împotrivit cuceritorilor otomani şi veneţieni: răscoala în Epir (1611), în Peloponez/ Moreea (1770), lupte navale …

Citeşte articolul »

BĂTĂLIA DE LA POSADA

BĂTĂLIA DE LA POSADA   Pentru a stăvili incursiunile tătare în răsăritul şi sudul posesiunilor sale, regele ungar Bela al IV-lea a chemat în ajutor Ordinul Cavalerilor Ioaniţi (Ospitalieri). Călugării-oşteni fuseseră alungaţi din Palestina unde îşi fondaseră structura militară cu scopuri caritabile (asistenţa medicală şi religioasă a cavalerilor francezi cruciaţi) şi fuseseră oploşiţi în regatul Ungariei unde regele Andrei al …

Citeşte articolul »

TRATATUL DE LA BLAJ – TRANSILVANIA INTRĂ SUB STĂPÂNIREA HABSBURGILOR

TRATATUL DE LA BLAJ TRANSILVANIA INTRĂ SUB STĂPÂNIREA HABSBURGILOR     La 29 August 1526 armata ungară este înfrântă catastrofal de turci la Mohacs. Regele Ludovic II Jagiello moare în mlaştinile pârâului Csele. Doi pretendenţi vor disputa tronul Ungariei. Voievodul Transilvaniei, Ioan Zápolya, se încoronează în noiembrie la Székesfehervár (Alba Regală), iar Ferdinand I de Habsburg se încoronează la Poszony …

Citeşte articolul »

ŞCOALA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ ŞI ROLUL EI ÎN EDUCAŢIA NAŢIONALĂ

ŞCOALA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ ŞI ROLUL EI ÎN EDUCAŢIA NAŢIONALĂ   STRUCTURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI INSTRUCŢIE: – Academia Forţelor Terestre – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri – Colegii naţionale militare – Şcoli de Aplicaţie – Centre şi baze de instruire – Batalion de instrucţie – Poligoane de instrucţie şi trageri Armata României a fost, în toate timpurile și din …

Citeşte articolul »