ACASĂ / ARTICOLE / ISTORIE (pagina 6)

ISTORIE

BĂTĂLIA DE LA POSADA

BĂTĂLIA DE LA POSADA   Pentru a stăvili incursiunile tătare în răsăritul şi sudul posesiunilor sale, regele ungar Bela al IV-lea a chemat în ajutor Ordinul Cavalerilor Ioaniţi (Ospitalieri). Călugării-oşteni fuseseră alungaţi din Palestina unde îşi fondaseră structura militară cu scopuri caritabile (asistenţa medicală şi religioasă a cavalerilor francezi cruciaţi) şi fuseseră oploşiţi în regatul Ungariei unde regele Andrei al …

Citeşte articolul »

TRATATUL DE LA BLAJ – TRANSILVANIA INTRĂ SUB STĂPÂNIREA HABSBURGILOR

TRATATUL DE LA BLAJ TRANSILVANIA INTRĂ SUB STĂPÂNIREA HABSBURGILOR     La 29 August 1526 armata ungară este înfrântă catastrofal de turci la Mohacs. Regele Ludovic II Jagiello moare în mlaştinile pârâului Csele. Doi pretendenţi vor disputa tronul Ungariei. Voievodul Transilvaniei, Ioan Zápolya, se încoronează în noiembrie la Székesfehervár (Alba Regală), iar Ferdinand I de Habsburg se încoronează la Poszony …

Citeşte articolul »

ŞCOALA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ ŞI ROLUL EI ÎN EDUCAŢIA NAŢIONALĂ

ŞCOALA MILITARĂ ROMÂNEASCĂ ŞI ROLUL EI ÎN EDUCAŢIA NAŢIONALĂ   STRUCTURI DE ÎNVĂŢĂMÂNT ŞI INSTRUCŢIE: – Academia Forţelor Terestre – Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri – Colegii naţionale militare – Şcoli de Aplicaţie – Centre şi baze de instruire – Batalion de instrucţie – Poligoane de instrucţie şi trageri Armata României a fost, în toate timpurile și din …

Citeşte articolul »

23 AUGUST SI PARTIDELE POLITICE

23 AUGUST SI PARTIDELE POLITICE   Actul istoric de la 23 August la care au participat partidele istorice, Armata Română şi nuclee de notorietate socială, având o mare susţinere populară, s-a derulat cu precădere în Capitală, în care erau concentraţi factorii de decizie ai statului. Conceptul de partide politice includea iniţial PNŢ şi PNL, ajungând ulterior, prin extensie, să denumească …

Citeşte articolul »

PALIA DE LA ORASTIE

PALIA DE LA ORASTIE   În peisajul livresc medieval, Palia de la Orăştie face o notă distinctă şi constituie un valoros reper în istoria culturii româneşti. Reprezintă prima traducere românească a cărţilor de început ale Bibliei, realizată prin intensa activitate de tipărire iniţiată la începutul secolului al XVI-lea. În îndelungatul şi complicatul proces de formare a Limbii Române, voi aminti …

Citeşte articolul »

Constituţia din 1866

Constituţia din 1866   Constituţia este legea fundamentală a unui stat care conţine principiile de organizare politică, juridică şi administrativă ale societăţii. În baza Constituţiei, cele trei puteri în stat: legislativă, judecătorească şi executivă fundamentează exercitarea suveranităţii naţionale şi garantarea drepturilor cetăţenilor. La baza constituţiilor moderne stau principiile dreptului roman şi renumitele documente engleze: Magna Charta acordată de regele Ioan …

Citeşte articolul »

9 MAI 1877 – DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ

9 MAI 1877 – DECLARAŢIA DE INDEPENDENŢĂ –   Un eveniment de o covârşitoare importanţă în istoria românilor a avut loc în ziua de 9 mai 1877. În remarcabila şedinţă a Adunării Deputaţilor, răspunzând interpelării deputatului grupării liberale, Mihail Kogălniceanu, ministrul Afacerilor Străine, a afirmat: …Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare. Proclamarea independenţei de stat a României a pus …

Citeşte articolul »

UN BASILEU BIZANTIN LA IAŞI

UN BASILEU BIZANTIN LA IAŞI   Vasile Lupu (n. 1595 – d. 1661), domn al Moldovei între aprilie 1634 – 13 aprilie 1653 și 8 mai 1653 – 16 iulie 1653, este cunoscut mai ales datorită ctitoriei sale, biserica Trei Ierarhi din Iași, despre care Evliya Celebi, în Cartea sa de Călătorii, spunea că „nu poate fi descrisă nici cu …

Citeşte articolul »

IANCU DE HUNEDOARA

IANCU DE HUNEDOARA   În primăvara anului 1441, la 7 martie, Iancu de Hunedoara a devenit voievod al Transilvaniei, demnitate deţinută până în 1446. Voi încerca să evoc pregnanta personalitate a eroului român care prin marile dregătorii exercitate – guvernator al Ungariei (iunie 1446–ianuarie 1453), căpitan general al Ungariei (ianuarie 1453–august 1456) şi încă o dată voievod (mai–octombrie 1448) – …

Citeşte articolul »

TRATATUL DE LA SAN STEFANO ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA ROMÂNIEI

TRATATUL DE LA SAN STEFANO ŞI CONSECINŢELE SALE ASUPRA ROMÂNIEI   Tratatul s-a încheiat la 19 februarie/3 martie 1878 între Sublima Poartă şi Rusia ţaristă, în urma victoriei trupelor ruso-române contra celor otomane din 1877-1878. Războiul a fost declanşat de către ruşi pentru recuperarea poziţiei de mare putere europeană, poziţie pierdută în faţa Franţei şi Angliei în războiul Crimeei. Totodată, …

Citeşte articolul »