ACASĂ / ARTICOLE / LUMEA NEVĂZUTĂ

LUMEA NEVĂZUTĂ

VOLOHII din Poroskovo (Ucraina)-Satul Copiilor lui Dumnezeu

Ca o nouă minune legată de pământul românesc, România este o ţară înconjurată de români, după cum spunea și marele nostru istoric Nicolae Iorga. Luând-o pe lângă granițe în Ucraina avem 459.000 de români, în Bulgaria 125.000-150.000 de români, concentraţi în partea de nord. În Macedonia populaţia aromână, cunoscută mai mult sub numele de vlahi, însumează între 150.000- 180.000 persoane. …

Citeşte articolul »

Singurătatea unei țări de valoare (II)

Motto: „Încearcă să fii un om de valoare și nu un om de succes”-Albert Einstein Drama Președintelui Nicolae Ceaușescu a fost că nu a înțeles jocul pervers al prietenilor occidentali și îndeosebi a unchiului Sam, că era considerat un simplu simplu pion sau nebun, pe tabla de șah a geopoliticii globale de care era nevoie în acel moment pentru a …

Citeşte articolul »

Singurătatea unei țări de valoare (I)

Motto: „Încearcă să fii un om de valoare și nu un om de succes” Albert Einstein Este un sfat înțelept, care ar trebui săpat pe frontispiciul universităților elitiste și al organizațiilor inițiatice ezoterice, pentru a pregăti oameni de valoare cu principii morale și etice solide, care să servească păcii și armoniei universale, să apere libertatea și dreptatea, să reprezinte într-adevăr …

Citeşte articolul »

Quo vadis umanita 2023 – O lume în declin (II)

Cum va arăta 2023? Pentru 2023, Universul ne transmite un mesaj clar că, vom fi părtași la un fenomen cosmic care se produce ciclic și anume de trezire a inteligenței materiei, care influențează și potențează creșterea vibrației Terra cu efecte directe în ridicarea conștiinței colective la nivel global, ce se manifestă printr-o amplificare a respectului de sine al popoarelor în …

Citeşte articolul »

Quo vadis umanita 2023 – O lume în declin (I)

MOTTO: „Lobby-ul ofensiv american susținut de o uriașă mașină de propagandă și dezinformare în care au fost incluse: NATO, OCDE, QUAD, Japonia, Australia, Coreea de Sud și UE, pentru a îndepărta grupurile tehnologice chineze de pe diverse piețe publice, rămâne un obiectiv prioritar al strategiei de securitate cibernetică americane. A nu face nimic în acest domeniu, ar însemna că anumiți …

Citeşte articolul »

Lux şi fast în Ţara Românească-Secolul al XIX-lea

Prima jumătate a veacului al XIX-lea a fost marcată de pătrunderea tot mai accelerată (în special în rândurile bogaților vremii) a modului de viață apusean, atât în ceea ce privește viața socială, cât și în cel al construcțiilor civile, particulare și publice, înălțate în stilul arhitecturii neoclasice, cu nuanțe eclectice și romantice. Astfel, pe tot cuprinsul Țării Românești aristocrația cu …

Citeşte articolul »

Lux şi fast în Ţara Românească-secolul al XVIII-lea sau epoca Fanariotă (II)

Principele fanariot Alexandru Ipsilanti (1774-1782) a hotărât să se zidească un nou palat domnesc lângă mănăstirea Mihai Vodă, pe o înăltime acoperită de vii, numită Dealul Spirii. Lucrările de construcţie au durat din martie 1775 pînă spre sfârşitul lui 1776, ispravnici supraveghetori (diriginţi de şantier) fiind numiţi marele ban Dimitrie Ghica, marele vornic Nicolae Dudescu şi medelnicerul Ion Vilara. Pentru …

Citeşte articolul »

Lux și fast în Țara Românească Secolul al XVIII-lea sau epoca Fanariotă (I)

După arestarea lui Brâncoveanu, tronul Ţării Româneşti a fost ocupat de Ştefan Cantacuzino care, din nefericire, nu s-a bucurat de o domnie lungă; după numai trei ani de guvernare şi acesta a fost mazilit şi ucis de turci. Odată cu intrarea în Bucureşti a lui Nicolae Mavrocordat (1715-1716, 1719-1730) a debutat aşanumita Epocă Fanariotă. Pentru un secol, respectiv până la …

Citeşte articolul »

Lux și fast în Țara Românească Secolul al XVII-lea

Şi următorul secol a fost pentru Ţara Românească şi implicit pentru Bucureşti o epocă sângeroasă şi plină de pericole. Astfel, bărbaţii au continuat să poarte hainele militare mult mai des decât cele civile. Boierii, alături de voievozi, mergeau la războaie înzăuaţi în platoşe şi coifuri de oţel, cu cămăşi şi glugi de zale, înarmaţi cu săbii şi hangere împodobite cu …

Citeşte articolul »

LUX ȘI FAST ÎN ȚARA ROMÂNEASCĂ-SECOLELE XV și XVI

Secolul al XV-lea de ameninţarea din ce în ce mai mare a Imperiului Otoman: după lungi şi încrâncenate asedii, Constantinopolul, capitala vechiului Imperiu Bizantin, românesc a fost marcat era cucerit în anul 1453, fiind prăduit, devastat şi batjocorit de soldaţii turci. La data de 20 septembrie 1459, cancelaria domnitorului Vlad Ţepeş (1448, 1456-1462, 1476) emitea un hrisov în care era …

Citeşte articolul »