Breaking News
ACASĂ / ARTICOLE / MITOLOGIE ȘI FOLCLOR ROMÂNESC

MITOLOGIE ȘI FOLCLOR ROMÂNESC

TRADIȚII: CRĂCIUNUL ȘI ANUL NOU

Pentru că numărul din luna decembrie l-am consacrat colindelor și am prezentat diverse variante ale cântecului O brad frumos, și cum se obișnuiește a se spune că tradiția bradului de Crăciun am fi luat-o de la nemți, voi reaminti faptul că, după câte se pare la noi, la români, cinstirea bradului își are o origine mult mai veche. Dacii îl …

Citeşte articolul »

TRADIȚII: COLINDE

Anul acesta vă voi oferi un florilegiu de colinde. Colindele noastre sunt producții literare scrise de diecii care s-au inspirat din Noul Testament, Viețile Sfinților și, mai cu seamă apocrife (scrieri iudaice și creștine care erau prezentate ca fiind scrieri biblice dar erau compuse târziu între sec. II î.Hr. și sec. IV-VI d. Hr interzise, fiind socotite necanonice). Deoarece colindele …

Citeşte articolul »

TRADIȚII: MANA – O FORȚĂ UNIVERSAL VALABILĂ

  Nu mă voi opri prea mult asupra Daimonologiei, partea mitologiei care se ocupă cu forțele supranaturale ale naturii și reprezentările lor mitice. Istoria daimonologiei la români este atestată începând cu Dimitrie Cantemir la care găsim printre „nume necunoscute ce amintesc de cultul străvechi al Daciei” unele făpturi daimonice: Stahia, Dracul din vale, Frumoasele, Joimărița, Zburătorul, Striga, Tricoliciul. Iar în …

Citeşte articolul »

TRADIȚII – DE LA FIINȚELE ANDROGINE LA CELE SEXUATE

În Prima Carte a lui Moise, Facerea, din Vechiul Testament, prezentând actul creației, citim: Când Dumnezeu a făcut cerul și pământul, nu exista încâ nimic, nici măcar iarbă „ … pentru că Domnul Dumnezeu nu trimisese încă ploaie pe pământ și nu era nimeni care să lucreze pământul. Ci numai abur ieșea din pământ și umezea toată fața pământului. Atunci, …

Citeşte articolul »

TRADIȚII DESPRE LEGI ȘI LEGISLAȚIE

În articolul trecut am vorbit despre etnogonie – formarea popoarelor și a denumirilor lor. De această dată vom spune câte ceva despre nomogonie – procesul complex al legității mitice. Nomogonia reglementează viața cosmică și viața umană; reglementare care poate fi de natură divină sau umană. Reglementarea divină emanând chiar din actul creației, iar cea umană din exercițiul descoperirii cosmosului și …

Citeşte articolul »

TRADIȚII: MITURILE ȘI CUM S-AU DIFERENȚIAT POPOARELE LUMII

Genezele mitice corespund întrebărilor metafizice pe care și le-a pus omul primitiv în legătură cu tot ce era în jurul lui: ce este lumea și care sunt stihiile ei? (cosmogonia); cine a făcut această lume? (teogonia); când și de ce s-au diferențiat popoarele lumii? (etnogonia);care este rostul sexualității? (erotogonia); în ce relații se află ordinea și legitatea firească a naturii …

Citeşte articolul »

TRADIȚII TRADIȚII ÎNTRE ISTORIE ȘI MIT ÎNTRE ISTORIE ȘI MIT – Elementul autohton și diverse influențe

Nu voi încerca să insist prea mult asupra originii mitologiei și implicit al tradițiilor noastre, dar, consider că încercarea, pe care am făcut-o în numerele trecute, de a stabili originea geto-dacă a românilor precum și importanța acestor strămoși ai noștri în istorie și în lume, era absolut necesară. Faptul că susțin importanța fondului geto-dac în mitologia noastră, nu anulează însă …

Citeşte articolul »

RĂSFOIND VECHILE HRISOAVE

RĂSFOIND VECHILE HRISOAVE Motto: Era un popor brav, acela care a impus tribut superbei Împărătese de marmură a lumii, Roma. Era un popor nobil, acela a cărui cădere te împle de lacrimi, iar nu de dispreț. (Mihai Eminescu) V-am împărtășit, în numărul trecut al revistei, intenția mea de a face cunoscută lumea geto-dacă și a stabili locul Dacilor în istoria …

Citeşte articolul »

TRACOLOGIA ȘI TRADIȚIILE ROMÂNEȘTI

TRACOLOGIA ȘI TRADIȚIILE ROMÂNEȘTI În ultima vreme tracologia din România și-a extins câmpul de acțiune în toate domeniile, așa că rezultatele tracologiei mitologice nu mai pot fi neglijate atunci când ne referim la substratul și ereditatea mitologică. Așadar, în articolul de astăzi intenționez să marchez etapele principale de dezvoltare științifică și personalitățile culturale care au contribuit la promovarea ipotezei trace …

Citeşte articolul »

NOSTALGIA PARADISULUI

NOSTALGIA PARADISULUI Am discutat în numărul trecut despre diversele tradiții rezultate din cultul moșilor și strămoșilor, trecerera și adaptarea lor de la geto-daci la creștinism. Credința conform căreia, la un moment dat s-a petrecut ceva care a dus la căderea omului, omul primordial care trăia în grădina raiului, înțelegea graiul animalelor, și s-a trezit deodată năpăstuit pe Pământul care se …

Citeşte articolul »