ACASĂ / ARTICOLE / SFERE DE LUMINĂ

SFERE DE LUMINĂ

Revoluția româna condusă de Tudor Vladimirescu

Încerc în câteva fraze să prezint unele aspecte despre un român cu o cultură deosebit de complexă, care, în viziunea anului 2021, a fost printre cei mai tineri manageri, antreprenori, diplomați, comercianți și distribuitori de carte veche, în Transilvania și Banat, implicat în acte de justiție, vorbitor a mai multor limbi precum: rusă, germană maghiară, greacă. Strateg, a iubit și …

Citeşte articolul »

Vasile Motrescu

Vasile Motrescu s-a ivit pe lume la data de 11 octombrie 1920, în comuna Vicovu de Jos (județul Suceava). Părinții săi erau oameni simpli, țărani. Urmându-le exemplul, după ce a încheiat cele 6 clase primare, Vasile s-a îndeletnicit o vreme cu munca truditoare a câmpului. După sfârșitul celui de-al doilea război mondial, în 1944, sătul de nedreptățile săvârșite de sovietici, …

Citeşte articolul »

Sfântul Haralambie

OGLINDIT ÎN CREDINȚE, OBICEIURI, LEGENDE ROMÂNEȘTI Românii i-au dat Sfântului Haralambie felurite nume: i se mai spune și Haralam, Aralam, Aralampie, Aralambie. Creștinii ortodocși de pe întregul teritoriu al țării noastre îl serbează, an de an, la aceeași dată, pe 10 februarie. În paginile următoare vom consemna cele mai importante credințe și practici rituale prilejuite de sărbătoarea Sfântului Mucenic Haralambie. …

Citeşte articolul »

Sacru și profan într-o amintire a lui Mircea Eliade

În istoria religiilor, sacrul este definit de obicei în opoziţie cu profanul: sacrul este ceva ce se opune profanului. Mircea Eliade adoptă aceeaşi poziţie, stabilind ca elemente definitorii ale sacrului puterea, realitatea, perenitatea şi eficienţa acestuia. La acestea se adaugă transcendenţa şi exemplaritatea, capacitatea de a impune omului religios anumite norme și valori universale care-l fac să-şi transgreseze limitele individualităţii …

Citeşte articolul »

Sfântul Nicolae Velimirovici si filosoful Ernest Bernea

Ieșirea din criză prin întoarcerea la Hristos „După părerea mea, Sfântul Nicolae Velimirovici este ultimul mare proroc al creștinătății și dacă noi nu vom da ascultare sfaturilor și avertismentelor sale, vom avea soarta pe care o are poporul sârb, în această fărâmițare în care se află acum. Pentru că ceea ce spune acest sfânt poporului sârb este valabil pentru toate …

Citeşte articolul »

Reconectarea cu rădăcinile strămoșilor

Era la începutul lunii mai, momentul înfloririi, când toți pomii fructiferi purtau voaluri de mirese și câmpurile, în sclipiri smaraldine, îmbrăcau mantia pioșeniei, a speranței, în așteptarea marii transcendețe divine: „Învierea Domnului Iisus Hristos!” Perioada acestor sfinte sărbători am trăit-o cu post și rugăciune, în pelerinaj creștin ortodox pe la mănăstirile din Nordul Moldovei. A fost o experiență unică, de …

Citeşte articolul »

FEMEILE ROMÂNCE ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL

Pentru că tot este luna „mărțișorului”, ne-am gândit ca în aceste pagini să aducem un sincer omagiu femeilor, din țara aceasta, prin evocarea unui episod din istoria acestui neam, în care femeile au jucat un rol imens: Primul Război Mondial. Plecarea bărbaților în putere în Marele Război a pus femeile, încă din 1914, în multiple ipostaze noi: cea de cap …

Citeşte articolul »

CONSTANTIN ARVINTE – „Omul de aur al muzicii românești”

Maestrul Constantin Arvinte, născut într-o zonă mirifică a Moldovei legendare, comuna Voinești, județul Iași, în urmă cu 93 de ani, îl putem numi „Patriarhul muzicii românești” fiindcă întreaga viață și-a dedicat-o muzicii: ca folclorist, compozitor, dirijor și orchestrator. A fost un copil cu talent nativ de excepție, iar că să-și desăvârșească pregătirea profesională a plecat în lume pentru a se …

Citeşte articolul »

Întruparea Mântuitorului Iisus Hristos ca fundament al Icoanei

Fundamentul icoanei este unul hristologic, aşa cum reiese din contextul marilor dezbateri ale Sinoadelor Ecumenice şi mai ales din hotărârile celui de-al VII-lea Sinod ecumenic, care vorbeşte despre Fiul, ca fiind chip al Tatălui şi prototip al icoanei. Din moment ce Hristos devine om adevărat, El poate fi zugrăvit ca om. Respingerea icoanei lui Hristos de către iconoclaști, înseamnă de …

Citeşte articolul »

IPS TEODOSIE – 25 de ani de arhierie neîntreruptă

Ca să poți vorbi cu „Păstorul” sufletelor dintre Dunăre și Marea cea Mare, din capul locului recunoaștem că nu a fost cel mai ușor lucru de dobândit! Și, nu o spunem, sau scriem… cum vreți a interpreta, cu răutate, sau pizmă! Câtuși de puțin, dar misiunea de Arhiereu nu începe cu oră anumită, dar mai ales se termină la o …

Citeşte articolul »