ACASĂ / ARTICOLE / SFERE DE LUMINĂ

SFERE DE LUMINĂ

Mănăstirea Almaș, loc de rugăciune

Din cele mai vechi timpuri, credința în puterea divină a fost una dintre căile ce puteau fi urmate benevol de către oameni. Mai pe la începutul Lumii, vârsta la care se ajungea se număra în sute de ani, timp în care se nășteau fii și fiice. Exemplu: Iar de toate, zilele lui Matusalem, pe care le-a trăit, au fost nouă …

Citeşte articolul »

Eminescu sub lupa amintirilor

Cutreiera un zvon prin galaxii, că-n ţara unde s-au născut Carpaţii, trăieşte cineva pe nume Eminescu. E sfânt, zic unii! Pleacă-n pribegie!… Îl cunosc munţii; pădurile îi pregătesc culcuş din ramuri şi din flori şi-l învelesc cu freamăt; izvoarele îl cheamă şi-l alină cu susur blând, să-i fie somnul dulce. Cunoaşte graiul florilor şi-a tot ce mişcă pe pământ; şi …

Citeşte articolul »

Biserica şi rolul ei în societatea românească contemporană

Sfânta Biserică este instituţia divino-umană care a luat fiinţă în mod nevăzut sau tainic pe cruce, prin patima Fiului lui Dumnezeu, iar în mod văzut, prin pogorârea Duhului Sfânt peste Sfinţii Apostoli în forma unor limbi ca de foc, în ziua Cincizecimii (Faptele Apostolilor cap.2). Sfânta Biserica este divină pentru că a fost întemeiată de însuşi Fiul lui Dumnezeu, iar …

Citeşte articolul »

Sfântul Ierarh Andrei Şaguna

„Mitropolitul Andrei Şaguna a fost un bărbat aproape extraordinar, trimis de Providenţa Divină pentru fericirea poporului său; că el a fost un Moise, pentru că şi el, ca şi acela, a eliberat poporul său, conducându-l în pământul autonomiei şi independenţei; şi el, ca şi acela, dădu poporului său tablele legii: Statutul organic; şi, în fine, lovi în piatră şi dădu …

Citeşte articolul »

Înțelepciunea de a fi înțelept…

Întotdeauna am apreciat, în mod deosebit, oamenii inteligenți dar oamenii înțelepți m-au copleșit de-a dreptul și mă mișcă, în special, în continuare! Altfel spus, mă refer la omul cuminte, matur, echilibrat care știe, oriunde și oricând, în orice împrejurări sau conjuncturi, să gestioneze orice situație, să ofere soluții la orice probleme, să depășească orice piedică sau obstacol, să le primească, …

Citeşte articolul »

Întâlnirea omului cu OMUL…

Drumul creştinului către această întâlnire poate fi mai lung, chiar întreaga viaţă, ori mai scurt, după cum este voia Domnului … Cred că cei mai mulţi dintre noi am stat, la un moment dat, şi ne- am gândit ce mult a însemnat/a cântărit o întâlnire/o anumită întâlnire în viaţa noastră! Şi, da, curat lucru: contează foarte mult o întâlnire, adevărată, …

Citeşte articolul »

Tora sau „Pentateuhul”

Tora, sau „Pentateuhul”, este numele în originalul ebraic al „primelor cinci cărți din Vechiul Testament”, cunoscute sub numele de „Cele cinci cărți ale lui Moise” care, pentru religia iudaică, sunt cele mai importante texte sacre, deoarece acestea „sunt de la Dumnezeu”, „i-au fost dictate de Dumnezeu lui Moise pe muntele Sinai”, conţin „Învățătura care vine de la Dumnezeu”. În general, …

Citeşte articolul »

Biserica Ortodoxă Buna Vestire-Tomnatecul de Sus – Hunedoara

Dealuri înalte, pante repezi, culmi împădurite, platouri line cu gospodării, arături și livezi grele de rod, fânețe înmiresmate în miez de vară, pășuni cu turme de vite și oi,îmbrățișate de pâlcuri de pădure, o vale adâncă și umbroasă ce desparte dealurile piemontane ce văluresc semețe până la picioarele Muntelui Găina. La răsărit și la apus, de veghe, precum doi soldați …

Citeşte articolul »

Eseu comemorativ-Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – Teologul (1903-1993); 120 ani de la naşterea sa pământească şi 30 ani de la naşterea sa în ceruri…

Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi personalităţile marcante, universale şi naţionale, care au amprentat istoria, veacurile şi locurile cu activitatea, cu viaţa şi cu învăţăturile ori scrierile lor mult folositoare!… Anul acesta – 2023 prăznuim împlinirea a 120 …

Citeşte articolul »

EMINESCU – văzut de el însuși și de contemporanii săi

Dacă e în firea lucrurilor să amintim numai câțiva dintre numeroșii admiratori și exegeți ai operei eminesciene: pe Titu Maiorescu, Perpessicius, George Călinescu, Petru Creția, George Munteanu, Edgar Papu, D. Vatamaniuc, dușmanii “românului absolut” (cum l-a numit Petre Țuțea pe autorul Luceafărului) n-au lipsit. Voi pomeni pe câțiva dintre contemporanii săi. Eminescu n-a fost uns cel mai mare poet al …

Citeşte articolul »