ACASĂ / ARTICOLE / SFERE DE LUMINĂ (pagina 8)

SFERE DE LUMINĂ

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – Teologul (1903-1993)

Părintele Profesor Dumitru Stăniloae – Teologul (1903-1993) 112 ani de la naşterea sa pământească şi 22 ani de la naşterea sa în ceruri…   Iată că de două milenii încoace, adică de la întemeierea credinţei creştine, suntem capabili să ne cinstim şi să ne omagiem eroii istoriei sau martirii credinţei precum şi personalităţile marcante, universale şi naţionale, care au amprentat …

Citeşte articolul »

Trufia ori raţiunea – imperativul opţiunii la care oamenii trebuie să răspundă

Trufia ori raţiunea – imperativul opţiunii la care oamenii trebuie să răspundă   Între marii noştri contemporani s-a aflat şi Arnold Toynbee. Este autorul operei fundamentale Studiul istoriei (A Study of History), publicată în zece volume între anii 1934 şi 1954. O ediţie restrânsă a apărut şi în limba română. Toynbee are şi alte scrieri în care dezbate problemele fundamentale …

Citeşte articolul »

GÂNDURI DE ZIUA CRUCII

GÂNDURI DE ZIUA CRUCII   „Atunci se va arăta pe cer semnul Fiului Omului şi vor plânge toate neamurile pământului şi vor vedea pe Fiul Omului venind pe norii cerului cu putere şi cu slavă multă” (Mt. XXIV, 30). Sfintei Cruci, care a devenit un obiect sacru, obiect de închinare, Biserica i-a rânduit două sărbători: ziua de 14 septembrie – …

Citeşte articolul »

CINSTIREA MAICII DOMNULUI

CINSTIREA MAICII DOMNULUI Iordanul în care S-a sălăşluit Hristos   De ce oare această sărbătoare a Adormirii Maicii Domnului este atât de cuprinzătoare mai ales în spaţiul nostru ortodox? Pentru că noi ştim şi credem că ea a fost primul pământean, prima fecioară care I-a dat, cum am spune noi în popor, „Bună ziua!” sau „Bine-ai venit!” lui Dumnezeu pe …

Citeşte articolul »

MESAJ PESTE VREME

Castelul „Iulia Hasdeu“ din Câmpina construit de Bogdan Petriceicu Hasdeu

MESAJ PESTE VREME „Bătrânii laudă totdeauna timpul când erau tineri, trecutul; AUGUST TREBONIU LAURIAN atunci de ce se miră ei că tinerii laudă prezentul?“   Cantemir… Văcărescu… Eminescu… Iorga… Sunt și vor fi mereu cu noi, nu doar cu un nume însemnat pe o carte. Ei ne-au lăsat moștenire prețioasă, sub a căror greutate cedăm uneori. Într-un registru redus la …

Citeşte articolul »

Sensul iubirii în capodopere muzicale europene

Sensul iubirii în capodopere muzicale europene Opera Tristan şi Isolda (Mathilde Wesendonck) de Richard Wagner   Spirit novator de o intensitate acaparantă, ţintind, cu forţa vânturilor de larguri oceanice, să realizeze o nouă reevaluare a sensibilului uman integrat în opera de artă, Richard Wagner (Leipzig 1813 – Veneţia 1883), poetul, dramaturgul, compozitorul, dirijorul şi filosoful cu un acid nerv speculativ, …

Citeşte articolul »

„RĂZBOIUL” ŞI „PACEA” ÎN SUFLETUL POPORULUI ROMÂN

«RĂZBOIUL» ŞI «PACEA» ÎN SUFLETUL POPORULUI ROMÂN   Într’o vreme când din nou, ca în vremea sfâşierilor între triburi şi a unor năvăliri barbare, care, orişicum, ucideau mai puţini oameni, cu mijloace de luptă mai puţin expeditive, fiecărui membru al unei naţiuni i se dă învăţătura să se pregătească pentru exterminarea, dacă se poate totală, a alteia sau a cât …

Citeşte articolul »

Lumină din cer la Ierusalim

Pentru omul nuanţelor şi subtilităţilor, mereu conectat la evoluţia „timpului de gândire”, percepţia sensurilor şi potenţialului luminii, „parabola ei arhetipală”, este preambul, garanţie şi temelie a unei „auguste conştiinţe supreme” (citeşte: curate, fără fisuri, înţeleasă ca atare, asumate, probate, împărtăşite, indelebile). Tocmai pentru că, „lumina, în multiplicitatea ei neistovită, încrucişează conivenţe între speţe şi rezurecţii de paradigme aparent distante” (am …

Citeşte articolul »

Mihai Eminescu – Vizionar (I)

MIHAI EMINESCU – vizionar (I)   Arhanghelul Mihail – cel asemenea lui Dumnezeu – al cărui nume semnifică putere, onoare şi dreapta judecată, este Luptător al dreptăţii, arhanghelul care se află în fruntea armatelor cereşti. Este înger al dreptăţii, milei, căinţei, înger al distrugerii şi îndurării în numele lui Dumnezeu, menţionat astfel în Vechiul Testament, Cartea lui Enoh, cartea lui …

Citeşte articolul »