ACASĂ / ARTICOLE / ȘTIINȚĂ (pagina 3)

ȘTIINȚĂ

MECATRONICA

Este combinația sinergeticǎ ṣi sistematicǎ a mecanicii, electronicii și a informaticii în timp real. Termenul de mecatronicǎ a fost introdus de un inginer de la compania japonezǎ «Yaskawa» în 1969 și a apărut, în mod official, în Franța în Larousse 2005. Revoluția informatică, a doua revoluție industrială mondială a marcat saltul de la societatea industrializatǎ la societatea informațională, generând un …

Citeşte articolul »

Academicianul CRISTEA MATEESCU – Savantul creator al al hidrotehnicii românești

Pe profesorul universitar de excepție Cristea Mateescu, l-am cunoscut, ca nume, în 1970 când am venit ca asistent prin concurs la Institutul de Construcții din București (azi Universitatea Tehnică de Construcții), Se obișnuia atunci convocarea unei adunări generale, pentru a se analiza activitatea depusă de cadrele didactice și rezultatele obținute de studenți… Întrebam și eu colegii aflați în preajma mea, …

Citeşte articolul »

TRAIAN LALESCU – MATEMATICIAN CU O VASTA CULTURĂ

S-a născut la București, pe data de 24 iulie 1882 (în acte 12 iulie – stil vechi). Cum tatăl său, tot Traian Lalescu se născuse în comuna Cornea, de lângă Caransebeș și el menționa, atunci când era cazul, că obârșia sa este aceeași comună. Într-un fel avea dreptate, căci tatăl său fiind funcționar la Banca Națională a României, nu avea …

Citeşte articolul »

Ioan Pop – Reteganul – Folclorist de frunte al Ardealului

Ioan Pop – Reteganul – Folclorist de frunte al Ardealului – Dacă pleci din municipiul Dej și vrei să ajungi în municipiul Bistrița, pe șoseaua națională, ești la un moment dat, întâmpinat de un indicator rutier, care-ți arată că ai ajuns în localitatea Reteag, județul Bistrița Năsăud. Aici s-a născut “cel mai mare folclorist al Ardealului”, cum îl numește Ion …

Citeşte articolul »

ACADEMICIANUL HORIA COLAN – AMBASADOR AL ȘTIINȚEI ROMANEȘTI CONTEMPORANE

ACADEMICIANUL HORIA COLAN – AMBASADOR AL ȘTIINȚEI ROMANEȘTI CONTEMPORANE – Cam la jumătatea distanței dintre orașele Sf. Gheorghe și Brașov, întâlnim localitatea Araci astăzi reședință a comunei Vâlcele, din județul Covasna. În acest sat, s-a născut la 11 mai 1926, viitorul academician Horia Colan, pe care de altfel l-am și cunoscut tangențial, pe vremea studenției mele la Institutul Politehnic din …

Citeşte articolul »

Aspecte ale idealului educativ – ieri și azi

Aspecte ale idealului educativ – ieri și azi Aspectele unui ideal educativ, sunt multiple și au o vechime, egală cu aceea a concepției despre educație, chiar dacă aceasta la început, avea o formă primitivă, nedefinită. Afirmăm acest fapt, căci nu te poți gândi la formarea omului fără a ști cum poți proceda, în timp, de la individ la individ, în …

Citeşte articolul »

Academicianul Marcu Botzan – O mare personalitate a științei agricole românești

Academicianul Marcu Botzan – O mare personalitate a științei agricole – Când m-am hotărât să aduc în memoria cititorilor revistei “Independenţa României –Independența prin cultură”, a academicianului Marcu Botzan, pentru început am fost descumpănit, aș putea spune debusolat. Nu știam prea multe despre acest creator al perfecțiunii profesional – umane, cum era considerat de cei ce l-au cunoscut și care …

Citeşte articolul »

Ioan D. Caragiani

Ioan D. Caragiani Am sărbătorit, de curând, Centenarul Marii Uniri. Această măreață înfăptuire a poporului român nu se putea realiza fără o unitate spirituală și culturală anterioară milenară. Miraculoasa unitate de limbă, simțire, obiceiuri a fost întreținută de folclorul popular și tradițiile populare transferate în principal prin viu grai din generație în generație. Aceasta cultură a tradițiilor naționale a impresionat …

Citeşte articolul »

Grigoriu Ștefănescu

Grigoriu Ștefănescu Poporul român, de-a-lungul timpului, s-a făcut cunoscut nu prin acțiuni ce ar fi putut lega, într-un fel, alte popoare, ci prin personalități ce au contribuit la progresul umanității. Nu pot extinde acum acest subiect, dar mă voi opri la personalități, sau mai bine zis la o personalitate, pe care Vasile Surcel îl numește „Patriarhul” geologiei românești; unul dintre …

Citeşte articolul »