ACASĂ / ARTICOLE / LUMEA DE AZI / CORUPŢIA – FACTOR NOCIV ÎN DEZVOLTAREA SOCIAL-POLITICĂ ŞI ECONOMICĂ DIN ROMÂNIA

CORUPŢIA – FACTOR NOCIV ÎN DEZVOLTAREA SOCIAL-POLITICĂ ŞI ECONOMICĂ DIN ROMÂNIA

CORUPŢIA – FACTOR NOCIV ÎN DEZVOLTAREA
SOCIAL-POLITICĂ ŞI ECONOMICĂ DIN ROMÂNIA

 

Dipl. Ec. PETRE RĂCĂNEL Preşedinte Federaţia Societatea Civilă Românească
Dipl. Ec. PETRE RĂCĂNEL Preşedinte Federaţia Societatea Civilă Românească

În accepțiune restrânsă, CORUPȚIA este o stare de abatere de la moralitate, de la cinste, de la datorie, de la codurile, legile și normele elaborate și aprobate de legiuitor. Prin efectele ei nocive, corupția intervine asupra bunului mers al societății și a dezvoltării normale a unei țări sub toate aspectele: economic, social, cultural, politic. Ca ultimă redută în calea corupției, cetățenii onești nu au altă modalitate de a se împotrivi în mod sistematic și eficient acestui fenomen extrem de grav care le afectează existența decât prin atitudinea fermă a SOCIETĂȚII CIVILE. Aceasta reprezintă ansamblul formelor de organizare care asigură o solidaritate și o capacitate de reacție spontană a indivizilor și a grupurilor de indivizi față de deciziile statului și, în general, față de tot ce se petrece în viața de zi cu zi a țării. Cetățenii se asociază din proprie inițiativă pentru a participa la viața publică, în funcție de agenda personală sau de grup. Membrii societății civile au ca scop apărarea și aducerea pe agenda publică a intereselor populației, ale cetățenilor ce țin de latura culturală, civică, economică, socială și politică.
Ultimii 25 ani au însemnat pentru România o lungă perioadă de tranziţie, ale cărei efecte nocive le resimţim şi astăzi, tranziție care nu s-a încheiat. Prin esenţa lui, procesul de schimbare declanșat în decembrie 1989 trebuia să realizeze trecerea puterii din mâinile unui grup discreţionar în competenţa unor structuri noi, democratice şi transparente, care să alcătuiască nucleul statului de drept democratic. Din păcate, nu s-a întâmplat aşa, procesul intenţionat a eşuat şi cunoaştem cu toţii din ce cauze.
În locul unui sistem democratic, bazat pe principii şi norme europene, se constată construirea unui sistem aberant, a unui amestec de norme şi reguli instituţionalizate, excesiv de birocratice, pe care, pompos, liderii politici l-au denumit democraţie originală, românească.
Singurele rezultate notabile ale acestei perioade, care s-a dorit a fi decisivă pentru destinul poporului român, dar în practică s-a întâmplat contrariul, sunt liberalizarea socială şi economică (cu greutăţi insurmontabile), libertatea presei (cu perioade de marginalizare, control şi cenzură), aderarea la NATO şi UE (cu toate greutățile şi neajunsurile cunoscute), libera circulaţie a capitalului şi forţei de muncă (generatoare de emigraţie care a sărăcit resursele umane calificate, și în unele cazuri au condus la accente denigratoare la adresa României).
Lista efectelor negative ale tranziţiei este interminabilă, plină de greutăţi şi suferinţe, cauza principală fiind CORUPŢIA. A nu se crede că ne încearcă nostalgia trecutului, a regimului comunist, dar nu putem să mai suportăm lipsa unui trai decent pentru majoritatea populației, grija permanentă a zilei de mâine, a locului de muncă, a educaţiei şi sănătăţii copiilor, sau absenţa speranţei pentru viitorul nostru şi al ţării, încălcarea grosieră a drepturilor omului, tratamentul fără respect al guvernanţilor şi politicienilor aplicat cetăţenilor. Nu mai putem tolera ameninţarea demnităţii, suveranităţii, integrităţii teritoriale şi a valorilor tradiţionale ale României. Nu mai putem asista pasivi la jaful resurselor naţionale în favoarea unor cercuri de mafioţi şi oligarhi nepedepsiţi, la înjosirea la care este supus poporul român şi la nedreptăţile și abuzurile pe care le suferim inclusiv din partea justiţiei, procuraturii şi instituţiilor de stat. Pe acest fond al unei CORUPŢII generalizate, al derapajelor fără număr de la democraţie, al încălcării Constituţiei şi legislaţiei, îndeosebi de către guvernanţi, parlamentari, conducători ai administrațiilor locale și centrale, șefi ai instituțiilor de control, etc, economia ţării a înregistrat un recul sever, crizele şi recesiunile ţinându-se lanţ, iar dezvoltarea social-politică și economică din România a avut de suferit.
Populaţia şi-a pierdut încrederea, a încetat să mai spere la o viaţă demnă şi se limitează doar la soluţii de supravieţuire, în timp ce guvernele se laudă triumfal că au scos ţara din criză, că vom obţine creşteri economice şi că vom trăi mai bine. Sunt simple promisiuni ale unor politicieni fără scrupule şi fără soluţii majore şi concrete de redresare a ţării, făcute de conducători care s-au sufocat cu propriile minciuni, incapabili să elaboreze şi să aplice metode şi mecanisme ştiinţifice, moderne de ieşire a ţării şi a poporului român din criza care nu se mai termină.
Trăim din împrumuturi, statul şi populaţia deopotrivă, plătim salarii şi pensii din fondurile altora, facem datorii care ne anexează la remorca intereselor lor, străine poporului nostru, datorii pe care copiii noştri nu vor putea să le ramburseze în timpul vieţii lor. România şi urmaşii noştri vor sluji alte naţii şi interese şi vor trăi poate mai greu decât noi.
În acest timp al suferinţelor şi necazurilor noastre fără sfârşit, dar şi al huzurului şi al opulenţei lor, adică al burghezilor şi ciocoilor de tip nou, ţara şi poporul sărăcesc şi mai mult, politicienii se întrec în laude, excese şi furt, iar cetăţenii se uită cu toleranţă şi mirare la bâlciul şi distracţia grotească oferite prin intermediul mass-media de reprezentanţii guvernului, instituţiilor statului, ai administraţiilor locale, ai interlopilor, hoţilor şi corupţilor de tot felul.
Populaţia României a aşteptat atâta cât i s-a spus, a muncit pe brânci şi în trecut şi în prezent, a supravieţuit chiar şi fără ajutorul statului, asistenţa socială fiind afectată, a fost minţită cu economia de piaţă şi democraţia originală și în continuare cu ”Dreptate, punct şi de la capăt”, ”România lucrului bine făcut” şi votul prin corespondenţă, promise și nerealizate până în prezent!
În mod justificat, cetăţenii cer acum o viaţă mai demnă, decentă, respect şi siguranţă. Politicienii perindaţi la putere nu au putut satisface aceste cerinţe fundamentale, dar mimează bunele intenţii şi afişează încontinuu preocupare şi scuze. Credem că nu mai este suficientă o asemenea atitudine.
Este timpul să spunem răspicat că nu se mai poate aşa, că este nevoie de alţi conducători, de alt tip, chiar de alte partide şi societate civilă, dacă se vrea schimbarea în bine. La o situaţie disperată şi fără ieşire este nevoie de măsuri radicale, iar acestea sunt simple şi la îndemâna noastră. Politicienii de până acum nu au dovedit competenţă, performanţă, patriotism şi nici măcar bună-credinţă, deci să renunțe la pozițiile pe care le-au dobândit nemeritat!
Conducătorii incapabili de îndeplinirea mandatelor primite de la cetățeni să fie scoşi şi traşi la răspundere pentru fărădelegile comise, să li se confişte averile furate. Să ne alegem alţi conducători, să formăm alte instituţii ale statului, altă justiţie şi altă procuratură, alte servicii secrete şi să pregătim cadre tinere, necontaminate de neocomunism şi corupţie. Nu este utopie ceea ce ne propunem, este strigătul necazurilor noastre, ale unei conştiinţe puse în hăţuri de politicieni.

coruptia

CORUPŢIA a determinat eşecul unei construcţii democratice în România pe care populația nu îl mai poate suporta. Democraţia românească originală a fost şi este doar o politică bine concertată în mâinile unor grupuri de indivizi, cu scopul creării unui sistem corupt şi politicianist, în care cei şantajabili să execute necondiţionat ce li se dictează, numai în folosul acestora, secondaţi şi sprijiniţi de baronii locali, un fel de arendaşi pentru vremuri noi.
În România, Societatea Civilă nu își exercită menirea în înţelesul european al acestui concept. Au apărut şi au dispărut zeci de mii de entităţi de tot soiul, care s-au intitulat ONG-uri, fundaţii, asociaţii, alte grupări şi mişcări civice, dar acestea nu au reuşit să se coaguleze în cadrul unei mişcări naţionale de tipul societăţii civile europene. În România, nu s-a creat încă o clasă de mijloc, adevăratul motor al dezvoltării sociale şi element de bază al societăţii civile. Neconsolidarea societăţii civile active, neexercitarea rolului său în societate prin monitorizarea și evaluarea efectelor acţiunilor guvernanților au permis ca statul român să sufere o implozie şi să fie acaparat treptat de forțe obscure, mafioţi și oligarhi, oameni de afaceri și politicieni corupţi, lideri de opinie, conducători de entităţi economice şi financiare, lideri ai unor organizaţii ale crimei organizate, etc. Soluţia este una singură şi rezidă în activarea Societăţii Civile, în afirmarea rolului său constructiv și de control în societate, prin permanenta monitorizare a funcționării statului şi a aplicării politicilor publice. Experţi şi activişti din societatea civilă trebuie să fie acceptați de organismele de stat, pe baza unui mecanism democratic bine pus la punct, pentru a aviza marile decizii politice şi guvernamentale care vizează viaţa şi destinul românilor.
Pe de altă parte, este nevoie de un control sever al redistribuirii resurselor naţionale, pentru a curma jaful şi furtul acestora. Mecanismele de control eficiente le poate oferi tot societatea civilă, prin reprezentanţii săi.
Mulţi politicieni şi comentatori abonaţi la banul public vor spune că toate acestea sunt populisme şi că aceste idei sunt utopice, ceea ce este fals şi neîntemeiat. De fapt, ei doresc continuarea aceluiaşi sistem înrădăcinat şi corupt prin care se sifonează banul public şi resursele statului către grupurile de interese.
În concluzie, putem afirma, fără a greşi, că în România CORUPŢIA și furtul au afectat puternic democraţia şi statul de drept, iar justiţia, procuratura şi celelalte instituţii de forță au fost chemate să-i protejeze pe politicieni, ca instrumente în mâna acestora, să le confere imunitate şi influenţă nemeritate pentru ca să poată jefui nestingheriți statul și ce a mai rămas din avuția națională fără a fi pedepsiţi.
În ultimii 2 ani, deși se constată o intensificare pozitivă a activității acestor instituții, furturile, culmea, continuă! De asemenea, se constată multe abuzuri și se formulează acuzații că tocmai procurorii protejează doar unele tabere politice. Aşadar, ținând cont de evidența faptelor, societatea civilă crede că soluţiile sunt organizarea de alegeri generale anticipate, eliminarea politicienilor şi funcţionarilor publici corupţi, confiscarea averilor ilicite și, nu în ultimul rând, renaționalizarea, anularea privatizărilor frauduloase și recuperarea resurselor naționale. Așteptăm legalizarea votului prin corespondenţă pentru cei 4 milioane de români obligaţi să plece din ţară din cauza CORUPŢIEI şi a fărădelegilor din România și acceptarea implicării societății civile active, libere, echidistante și apolitice în rezolvarea treburilor statului, în aplicarea politicilor publice printr-o guvernare participativă, instituţionalizată.
Clasa politică actuală nu se poate reforma din interiorul său, nu poate reforma România, o demonstrează situaţia dramatică din toate punctele de vedere a ţării, evoluția socio-economică din ultimii 25 ani, nivelul CORUPŢIEI, datoriile de circa 100 miliarde euro, jaful resurselor naţionale sau înstrăinarea lor ilegală. Numai cetățenii mai pot salva România prin luarea destinului în propriile mâini. În acest sens, Federația Societatea Civilă Românească a propus în aprilie 2014 un program de guvernanţă participativă la care nici până în prezent nu s-a răspuns! În schimb, guvernanţi şi consilieri guvernamentali complet opaci la propunerile noastre au fost promovați “afară”, redirecţionaţi către structurile civice europene de la Bruxelles.
Populația a conștientizat deja că rostul partidelor a fost şi este să ne dezbine, pentru a ne putea fura nu doar în procesele electorale, prin manevre obscure și falsuri grosolane, ci și zilnic, în viaţa cotidiană. Unitatea şi solidaritatea cetățenilor trebuie refăcute pe platforma valorilor noastre naţionale, pur româneşti. Numai aşa vom reuşi să scăpăm de corupţie, de politicianism, de ploşniţele politice şi birocratice, de trădători și de spioni care continuă să fure ce a mai rămas în România.
Societatea Civilă Românească urmărește, participă activ și susține permanent activitatea tuturor instituțiilor statului în lupta împotriva corupției. Numai astfel vom putea câștiga bătălia pentru România și salva Patria!

Citarea se poate face în limita a 300 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral articolele purtătoare de Drepturi de Autor din cadrul IndependentaRomana.ro sau al revistei INDEPENDENȚA ROMÂNĂ – INDEPENDENȚA PRIN CULTURĂ fără acordul Fundaţiei literar-istorice "Stoika". Pentru mai multe detalii, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa info@independentaromana.ro


Recomandări

Pensiile speciale – Scurte adnotări

Luată prin surprindere de o lege trecută prin parlament pe repede înainte, privind pensiile speciale, …

Marc Nicolas Angelescu – Drumul spre succes

Dintotdeauna și-a dorit să devină medic. Niciodată nu a visat să fie altceva. Când a …Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Toate informaţiile şi articolele publicate pe acest site de către colaboratorii şi partenerii revistei INDEPENDENȚA ROMÂNĂ – INDEPENDENȚA PRIN CULTURĂ şi ai Fundaţiei literar-istorice "Stoika" sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui site sunt interzise. (vezi secţiunea TERMENI ȘI CONDIȚII). Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa info@independentaromana.ro


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ATENȚIE! Postaţi pe propria raspundere! Vă rugăm să comentaţi la obiect, legat de conţinutul prezentat in material. Inainte de a posta, citiţi regulamentul. Ne rezervăm dreptul de a şterge comentariile utilizatorilor care nu intrunesc regulile de conţinut prevăzute la capitolul TERMENI SI CONDIȚII. Site-ul IndependentaRomana.ro nu răspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.
Te-ar mai putea interesa şi articole din: