ACASĂ / ARTICOLE / ASCLEPIOS / DIALOG CU JORDAN DANILENCU – Eubiotica, naturopatia pionierat în România

DIALOG CU JORDAN DANILENCU – Eubiotica, naturopatia pionierat în România

Nu mai este pentru nimeni un secret că ceea ce este nou „sperie”. De aceea nu ne-ar mira faptul că, dacă v-am întreba despre Eubiotică și Naturopatie și „ce vor ele”, puțini dintre noi am ști a răspunde… Dar revista „Independența Română – Independența prin Cultură” a mers direct la sursă și l-a întrebat pe „pionierul” acestui nou domeniu, domnul Jordan Danilencu, despre „CE”, dar mai ales „CUM” vine această chestie! (Redacția)

Rep: Domnule Danilencu ce credeți că există în CV-ul dumneavoastră și mass media nu l-a adus „în față”, pentru a fi mai cunoscut?

J.D: Pentru cititorii dumneavoastră am să mă prezint, cât mai pe scurt: profesia de bază este de ND – Naturopat Doctor (sau MDN – medic naturopat, așa cum există în alte state de pe glob), în naturopatie nu există specializare, esti un policalificat. Această universitate este impusă după legile (criteriile) OMS şi UE, România semnând „Tratatul de la Roma”, în care recunoaşte calificările din UE; deci sunt profesor de Medicină Naturopatică, Eubiotică şi Comparată în cadrul AIMC (Academia Internațională de Medicină Comparată – Torino); scriitor de specialitate introducând primele manuale de eubiotică; am editat ziarul „Giornale Naturopatico” şi revista „Medicina Comparata”. Deasemenea am un număr mare de invenții remediale de estetică integrativă naturopatică, printre care amintesc de: creme şi parfumuri ENG (Eubiotic Natural Genuin) unicate în lume (se fac prin comenzi speciale). Am mai studiat şi Bioetica pentru master şi alte mastere pentru profesia mea de naturopat; am creat și prima catedră de Eubiotică Aplicativă şi prima catedră de Somniumlogia Medica (studiul viselor ca diagnoză medicală la nivel reflexologic psihoquantic-energo-fizic). În paralel, am inventat Dieta JordanD care este diversă ca aplicație.

Cât privește mass-media, ea este pionul principal de informare imediată. Iar tot ce este bun în folosul educativ ar trebui să fie pe prima pagină. Astfel, privitorul, cititorul va simți că are lângă el un aliat puternic, asta dincolo de puterile sale individuale. Problema cea mai periculoasă este că lipsind cunoştințele menționate mai sus, omenirea va declanşa propria autodistrugere privind omul în particular.

Rep: Cum ați defini Medicatrixul pe înțelesul unui simplu pacient?

J.D: Medicatrixul face parte din om şi din eubiotica sa. Dar să vă explic: eubiotica provine din două cuvinte vechi greceşti, Eu = bun, Biotikos = vital. În cuvinte simple reiese: bunul vital, vitalitatea bunului, bun pentru viață. Privind Medicatrixul, acesta este chintesența unei gândiri înțelepte aplicative care poate fi scrisă şi transmisă sub diferite forme: o scurtă scriere, o poezie, o imagine prin care se transmite fapta înțeleaptă în concordanță cu vizualul din care naşte o a treia imagine proprie suprapusă. Indiferent de forma aplicată creatorul trebuie să respecte cele trei principii de bază ale eubioticii; – este interzis a se folosi Ego-ul şi Eu-l personal ci doar cultura înțelepciunii aplicative la modul general al ființei umane şi al societății făcând diferența între Minciună şi Adevăr, calea de mijloc nu există. – PIEU-L = Piramida Eubioticii (cei 5 pilaştri ale eubioticii) – indiferent de situație nu se poate copia, trebuie să fie totul original – depinde de cultura proprie de înțelegere a proceselor cognitiv-evolutivtransformative la nivel energo-fizicquantic pentru echilibrul psihic. Iar cea mai simplă explicație a Medicatrix-lui este: a medica trixul, adică cele trei corpuri ale tale: plasmatic, energetic, fizic.

Rep: Pentru cine a avut, are sau va avea curiozitatea de a lectura cărțile dumneavoastră, va avea plăcuta surpriză să observe că tema: „Omul, iubirea, dragostea și umanismul” sunt foarte concentrate. De aceea vă rog a ne explica de ce lucruri atât de generoase, în esența lor, la dumneavoastră apar atât de succint explicate?

J.D: Toate se intersectează şi crează un ceva deoarece sunt cuvinte de inducție foarte puternice. Hai să le luăm în ordinea apariției simbiotice. OMUL: este clasificat evolutiv de o populație prin copil, adolescent, matur, bătrân. În eubiotică lucrurile sunt aşezate în matca lor după rolul lor informativ şi creativ. La modul general, când se scrie se specifică: om, Om, OM. Cel ce nu cunoaște va fi tentat a spune „e un om”! Dar să nu uităm că şi omul este un animal, iar comportamentul va fi întocmai deoarece prima dată va fi retras (ascuns), apoi nu-i cunoaştem calitățile, defectele, patologiile, evoluția sa în lume. Când spui un „cetățean” e modul general; când afirmi „o persoană” înseamnă că ai cunoscut-o mai mult sau mai puțin; de spui un individ sună prea specialistic dar tu cunoşti ceva din el perceptiv sau imperceptiv; dacă voi spune Om înseamnă că este ceva mai evoluat, adică are o cultură pozitivă sau negativă; atunci când voi sublinia OM avem de-a face cu ÎNȚELEPTUL. În general, omul are un singur parcurs de făcut, iar destinația sa evolutivă este de A FI OM. IUBIREA: iubirea este forma evoluată a simțirii umane iar aici ea este necondiționată. DRAGOSTEA: este partea carnală de plăcere pentru perpetuarea speciei umane. Cum s-ar spune corect: „am făcut iubire cu o persoană” sau „am făcut dragoste cu o persoană?”. Iubirea se intersectează foarte mult cu dragostea deoarece iubirea este divizantă şi evolutivă ierarhic ca spațiu, de aici confuzia între iubire şi dragoste, dragostea-i pământească, iubirea-i divină. Iubirea se naşte prin simțirea Eului. Dragostea se naşte prin dorința Ego-ului, iar aici omul este legat de „ îmi place” , „aşa vreau”, „aşa ştiu”, „aşa spune legea”, „eu sunt”, etc. UMANISMUL: a fi uman este un parcurs definitoriu pentru Homo Sapiens Recens, el este un parcurs miasmatic quantic, fizic prin ADN şi informațional celular prin pârghia celor 7 puncte alimentative. El se formează în generații individual apoi pe grupuri. Cuvântul în sine indică ce este dar nu ne spune şi ce tehnică trebuie adoptată, indiferent de situație căutarea este individuală iar aceasta se poate manifesta prin două forme: Umanismul Inteligent Pozitiv (UIP) şi Umanismul Înțelepciunii Inițiatice (UII). Eubiotica şi naturopatia au un mare rol de formare cu influențe pozitive în determinismul uman, tot de aici se nasc şi miasmele pozitive ce vor fi preluate de urmașii noștri, care vor face saltul calitativ al destinului uman personalizat dar şi de grup prin acea înaltă conştiință de UNIUNEA OM.

Rep: Văd că atunci când spuneți și scrieți despre Eubiotică, întotdeauna mai adăugați că este:” Arta de a trăi bine”. De aceea, nu s-ar putea ca acum, prin intermediul revistei noastre, să explicați mai în detaliu, această noutate?!

J.D: Arta de a trăi bine aplicativ, pe scurt, se referă la înțelepciunea deciziei individuale şi a formei ei de transformare tehnică. Cea mai simplă „formă” este poezia Eubiotică unde omul, indiferent de cultura şi meseria sa, va percepe un mesaj comparativ cu decizia proprie şi calea reală a adevărului. Este şi forma cea mai uşoară de abordat privind educația gândului, al Ego-ului. Eubiotica este o mare artă aplicativă unde omul invață al său comportament întru respect de la fragedă pruncie până la vârsta geriatrică. Omul este într-o continuă schimbare, deci şi ale sale decizii, care vor influența, sau modela, calea vieții individuale dar şi a celei de grup privind estetica integrală a celor trei corpuri, ca model, care sunt mereu bombardate de miasmele negative. Aici, iar intervine Eubiotica simplă, prin exemple lumeşti şi unde se va ajunge în caz de greşeală, în special cea voită, la un dezechilibru corporal. Multe persoane confundă estetica, cu întreținerea pieli, a unghiilor, a părului, uitând că în realitate tot ce este rău în exterior provine din interiorul nostru. Miasmele celor 7 niveluri alimentative nu țin cont de triunghiul de bază echilateral şi influențele sale în ceea ce priveşte înțelegerea şi însemnătatea creației, idealism, materialism, complicând prin neştiința sa. Exemplu concludent de Medicatrix: atâta timp cât Ego-ul va fi antagonist Eu-lui, Creația va avea de suferit. Aici intervine doctorul naturopat prin remedii quantice, naturale, ENG, după o diagnoză, pentru a reechilibra și influența din memoria celulară. În mod expres îmi place să lucrez în triada: medic alopat, medic naturopat, medic odontoiatru. ATBA-ul (Arta de a Trai Bine Aplicativ) este foarte uşor de însuşit atunci când omul doreşte cu adevărat o schimbare în bine, aici intervin 3 factori decizionali: dorința personală; dr.naturopat în colaborare cu eubioticistul; tehnicile de bază (lecțiile teoretice şi aplicative trebuiesc susținute doar de calificați – aceștia să fie profesori cu mare experiența clinică folosind gimnastica naturopatică personalizatã); remediile personalizate; dieta ENG.

Rep: De ce credeți, sau mă rog ați fi de părere că, pentru o mai bună interconexiune a corpului uman, cu arealul înconjurător, există mai multe scheme, cum ar fi: cea a Ignoranței, sau a EU-ului?

J.D: Da, normal că există. Dumneavoastră sau alte persoane ca să înțelegeți cultura a trebuit să învățați ABECEDARUL. Învățând, ați ajuns să vă puneți întrebări, iar mai departe, întrebări cu răspunsuri, pentru cititorii revistei. Tot așa este şi cu Eubiotica, există o bază filozofică aplicativă cu urmările sale evolutive. În acest sens recomand spre citire două cărți, ca antet, pentru a înțelege parcursul uman din celelalte cărți scrise de mine: „Scrisori Către Umanitate” şi „Medicatrix Pur Românesc”.

Rep: Am văzut că, într-una din cărțile dvs există un capitol aparte și ne referim la: „Teoria blestemului uman”! Aveți curajul a spune că acesta există, ca și stare de fapt, dar îl și generalizați ducându-l la alte valori, ba mai mult propuneți și un remediu! De ce ați simțit nevoia de a explica și, în paralel de a oferi remedii, la acest”atribut” mult mai folosit de către lumea vrăjitoriei?

J.D: După cele văzute în viața mea clinică şi scolastică, privind acțiunile oamenilor sub diverse pretexte, am observat că reiese un singur lucru real: lumea nu cunoaşte rădăcina cuvântului, iar atunci când apare o astfel de provocare, pentru lipsa informațiilor pozitive şi culturale, se ridică un zid ca scuză: vrăjitorie, paranormal, minune, etc.; uitând esența sa: ANORMALUL Blestemul se traduce eubiotic prin greşeală repetatã individual şi de grup. De aici rezultă clar lipsa înțelepciunii şi nevoia intervenției stringente printr-un înțelept. Quantic noi ne-am desprins de această energie universală, ea există şi funcționează, rămâne doar ca epoca modernă să dezvolte aparatura necesară pentru demonstrația materialistă. Este echivalent cu simțul material „Văz”. Întrebare: poți pune mâna pe văzul tău?

Rep: Pentru final am lăsat special la urmă această zicere: „Religia este știința axiomelor nelimitate/ Știința modern este axa rigidă limitată”. Ca, mai apoi, exact ca bunicii odinioară să găsiți împăciuitor această formulă: „Adevărul se grăiește/ Minciuna se povestește/ Păcătosu Spovedește/ Doctoru Doftoricește…”. Pornind de la aceste adevăruri, întrebarea mea se vrea a fi exact acel „baros” care să spargă acele prejudecăți încă… existente: Este România pregătită să îmbrățișeze această nouă „opțiune” medicală?

JD: Pot spune DA, deoarece se simte pulsul quantic al renovării caracterului uman. Se poate spune că:” Eubiotica și Naturopatia sunt în faza de pionerat, aici, în România, dar deși pionieratul este dificil, fără o implicare directă, nimic nu se creează…”

Și. încă o mică corecție, sunt doar trăiri personale, prin legile universale şi ale bunilor, deoarece aş încălca principiul eubiotic cu cei 5 pilaştri ai săi. De aici se naşte o stare psihică negativă sau pozitivă. România este pe un drum sinuos, dar populația este pregătită de mulți ani prin Legea strămoşească, cu învățăturile zamolxiene și care a fost dusă de geți departe de hotarele istorice ale României de azi.

Citarea se poate face în limita a 300 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral articolele purtătoare de Drepturi de Autor din cadrul IndependentaRomana.ro sau al revistei INDEPENDENȚA ROMÂNĂ – INDEPENDENȚA PRIN CULTURĂ fără acordul Fundaţiei literar-istorice "Stoika". Pentru mai multe detalii, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa info@independentaromana.ro


Recomandări

Maladiile oamenilor moderni

Spectrul îmbolnăvirilor reflectă cu precizie, pe de o parte, amprenta genetică iar pe de alta …

METALELE ÎN PATOLOGIA UMANĂ

Pentru o mai bună înțelegere a acestei teme de discuție este necesar să ne întoarcem …Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Toate informaţiile şi articolele publicate pe acest site de către colaboratorii şi partenerii revistei INDEPENDENȚA ROMÂNĂ – INDEPENDENȚA PRIN CULTURĂ şi ai Fundaţiei literar-istorice "Stoika" sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui site sunt interzise. (vezi secţiunea TERMENI ȘI CONDIȚII). Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa info@independentaromana.ro


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ATENȚIE! Postaţi pe propria raspundere! Vă rugăm să comentaţi la obiect, legat de conţinutul prezentat in material. Inainte de a posta, citiţi regulamentul. Ne rezervăm dreptul de a şterge comentariile utilizatorilor care nu intrunesc regulile de conţinut prevăzute la capitolul TERMENI SI CONDIȚII. Site-ul IndependentaRomana.ro nu răspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.
Te-ar mai putea interesa şi articole din: