ACASĂ / ARTICOLE / CĂLĂTORI PRIN UNIVERS / PECETEA DIVINITĂȚII SAU LUMEA DIN INTERIORUL NOSTRU

PECETEA DIVINITĂȚII SAU LUMEA DIN INTERIORUL NOSTRU

PECETEA DIVINITĂȚII
SAU LUMEA DIN INTERIORUL NOSTRU

Suntem fascinați de Orient. De ceea ce buddismul și lamaismul tibetan ne poate oferi. Vorbim de cele 7 chackre, despre al treilea ochi și despre energii secrete, divine. Dar, oare, câți europeni s-au gândit că și în religia lor se vorbește de așa ceva? Voi lăsa Orientul cu misterele sale și mă voi apleca spre unul din misterele creștinității: pecetea divinității sau harul divin, cunoscut și sub denumirea de Duhul Sfânt. Ce este El?
Unde e localizat? Cum se simte El? De unde provine? Pentru a putea răspunde la aceste întrebări trebuie să dăm la o parte informațiile oficiale și să analizăm documente vechi, deoarece adevărul este chiar în fața ochilor noștrii. Apoi vom face analogii cu scrierile tibetane și budiste. Până când nu avem curajul de a cerceta științific omul sub toate aspectele sale, inclusiv cel spiritual, nu vom putea descoperi misterul creației și divinitatea din om. Acest demers nu contravine niciunei doctrine a cultelor oficiale ci emite niște ipoteze științifice. Schema aparatului psihic uman este folosită de psihiatri vestiți sau psihanaliști.
Dar să analizăm datele sine ira et studio. Dumnezeu a creat omul din iubire. L-a trimis pe Iisus să se jertfească pentru noi din iubire, ne eliberează de sub tirania diavolului din iubire. Dar El a mai făcut ceva tot din iubire. Ceva măreț, universal, cosmic, pentru toți oamenii: ne-a dat Duhul Sfânt (vezi schema de mai jos n.n.). Ne-a implantat în corp Duhul Sfânt.
Aură = Duhul Sfânt
Conform textelor inițiatice, schema aparatului psihic arată ca în figura de mai jos.
Schema 1:
Schema aparatului psihic:
SEDIU-RĂRUNCHII (EMISFERELE CEREBRALE)
-conștient
-inconștient
Freud ar rezuma și el schema omului la:
Schema 2:
Id (Sine) – Spirit sau duh
Ego (eul) – suflet sau minte
Super ego (supra eu) – duhul lumii sau Duhul Sfânt
Mergând pe latura ocultă dublul corpului fizic se numește corp astral sau corp spiritual. În psihiatrie dublul corpului fizic se numește inconștient sau subconștient. Problematica se dă între duhul lumii și Duhul Sfânt. Acolo este câmpul de bătălie între Dumnezeu și diavol. Despre localizarea duhului omului sau Duhului Sfânt Biblia spune că ele se localizează în inimă sau diencefal și rărunchi sau emisfere cerebrale. Astfel, despre teoria inimii și rărunchilor, Biblia spune următoarele: “Tu cercetezi inimile și rărunchii, Dumnezeule drept.” – Psalmi 7-9. “Și toate bisericile vor cunoaște că Eu sunt cel care cercetează rărunchii și inima și voi răsplăti pe fiecare din voi după faptele lui.” – Ap 2:23. Etc, etc.
Așadar, Dumnezeu cercetează inima și rărunchii, sediul sufletului și al minții. Dar să vedem ce reprezintă Duhul Sfânt! Se spune că Duhul Sfânt este Mângâietorul care a fost Iisus cât El era în viață.

Biblia spune: “Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Și eu voi ruga pe Tatăl, și el vă va da un alt Mângâietor (paraclet, apărător, ajutor), care să rămână cu voi, în voi, și anume Duhul adevărului, pe care lumea nu-L poate primi, pentru că nu-L vede și nu-L cunoaște, căci rămâne cu voi și va fi în voi.” – Ioan 14:15-17.
Cum a venit Duhul Sfânt pe lume?
„În ziua Cinzecimii, erau toți împreună în același loc. Deodată a venit din cer un sunet ca vâjâitul unui vânt puternic, și a umplut toată casa unde ședeau ei. Niște limbi ca de foc, au fost văzute împărțindu-se printre ei, și s-au așezat câte una pe fiecare din ei. Și toți s-au umplut de Duhul Sfânt, și au început să vorbească în alte limbi, după cum le da Duhul să vorbească.” – Fap 2:1-4.
Profeția Duhului Sfânt: “În zilele de pe urmă, zice Domnul, voi turna din Duhul Meu, peste orice făptură; feciorii voștri și fetele voastre vor prorocii, tinerii voștrii vor avea vedenii, și bătrânii voștri vor visa visuri.” – Ioel, Fap 2:17.
Altă descriere a Duhului Sfânt: “După ce s-au rugat ei, s-a cutremurat locul unde erau adunați, toți s-au umplut de Duhul Sfânt, și vesteau cuvântul lui Dumnezeu cu îndrăzneală.” – Fap 4:31.
Ce spun apostolii în Biblie? “Noi propăvăduim înțelepciunea lui Dumnezeu, cea tainică. Și noi n-am primit duhul lumii, ci Duhul care vine de la Dumnezeu ca să putem cunoaște lucrurile, pe care ni le-a dat Dumnezeu prin harul Său.” – 1 Corinteni 2- 6,7,12.
Unde se află Duhul Sfânt? În om. Acesta este templul lui Dumnezeu. Corpul său este templul lui Dumnezeu. “Nu știți că voi sunteți Templul lui Dumnezeu, și că Duhul lui Dumnezeu locuiește în voi? Dacă nimicește Templul lui Dumnezeu, pe acela îl va nimici Dumnezeu, căci Templul lui Dumnezeu este sfânt; și așa sunteți voi.” – 1 Corinteni 3:16-17.
Cum se primește Duhul Sfânt? Prin credință. “Prin faptele legii ați primit voi Duhul ori prin auzirea credinței.” – Galateni 3:2.
Se pare că între Duhul Sfânt și duhul lumii există o luptă continuă. Care sunt roadele Duhului Sfânt? “Roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândeția, înfrânarea poftelor.” – Galateni 5: 22-23.
Dar roadele duhului lumii? “Cele ale duhului lumii sunt: preacurvia, curvia, necurățenia, desfrânarea, vrăjitoria, vrăjbile, închinarea la idoli, certurile, mâniile, ucideriile, bețiile etc.” – Galateni 5:19-21.
Așadar, în interiorul omului, după înălțarea lui Iisus la cer, Dumnezeu a trimis Duhul Său sau Duhul Sfânt în oameni. El se primește prin credință și este universal. Toți oamenii îl au.
În Biblie se spune că omul trebuie să se închine lui Dumnezeu, în duh și adevăr pentru că Dumnezeu este Duh. “Dumnezeu este Duh, și cine i se închină Lui, trebuie să i se închine în duh și adevăr.” (Ioan 4, 24).
Despre Duhul Sfânt, credință și manifestarea acestuia din interiorul omului vorbește și Iisus. El spune că cine crede în El, din inima lui curg râuri de apă vie. Tot Iisus spune că El se află la ușa casei omului și bate la ușă. Cine crede în El deschide ușa, îl primește și locuiește în el, adică în inima sa. Omul este astfel fericit și păzit de rău. Dumnezeu a implantat în om Duhul Său care este Duhul Sfânt. Acesta se trezește la orice faptă bună a omului, la rugăciune sau la milostenie. Când omul se roagă la Dumnezeu sau Iisus, Duhul Sfânt, care este în el, se manifestă. Tehnic, omul simte o stare de bine, o pace și o liniște. Dar Duhul Sfânt te umple și cu iubire, cu dragoste față de Dumnezeu și oameni. Prin rugăciune noi îl trezim la viață. El nu este retras din om de către Dumnezeu, însoțindu-ne până la moarte. Puterea Duhului Sfânt, teoretic și practic, este legată de credința omului în Dumnezeu, în fapte bune, milostenie și rugăciune. Tehnic, cu cât ne rugăm mai mult la Dumnezeu și la Iisus, cu atât simțim o stare de bine și de pace care vine din interiorul nostru și care ne învăluie cu energia sa. Este manifestarea Duhului Sfânt.
Oamenii au acaparat această stare de bine universală și o explică prin participarea la slujbele bisericii, nu prin credința sinceră în Dumnezeu și rugăciune. Ea este proprie credincioșilor din toate cultele, chiar și celor care nu se duc la biserică.
Dumnezeu este Duh și toți cei care se roagă Lui trebuie să se roage în Duh și adevăr. Duhul Sfânt este Duhul lui Dumnezeu care se află în interiorul omului. Puterea lui deplină este necunoscută pentru om, deoarece omul nu are curajul de a crede cu tot sufletul în Dumnezeu. La un alt nivel, prin credință, Duhul Sfânt, poate să vindece trupul de boli. Dar această manifestare este rară. Ea se întâmpla în timpul lui Iisus când Acesta spunea: “credința ta te-a mântuit”. Acum, în zilele noastre, Duhul Sfânt te poate păzi de atacurile Celui Rău, de ispite, îți poate da o pace și siguranță. El alungă gândurile rele, sinucigașe și te apără de rău. Cu cât omul se roagă mai mult la Dumnezeu cu atât Duhul Sfânt se manifestă mai puternic în interiorul omului. El se simte ca o căldură care inundă corpul, ca o energie vie, ca o stare de bine, ca o beatitudine. În timpul rugăciunii unii sfinți nu simțeau durerea sau chiar levitau. Dar această performanță este foarte rară. Iisus a spus că prin credință omul poate înfăptui multe lucruri. Cei care au puterea nu vor să știți că Duhul Sfânt este în interiorul vostru și se manifestă în voi. Că totul e simplu. Că voi puteți să vă înnobilați crezând în Dumnezeu și rugându-vă Lui cu cuvintele voastre. În interiorul vostru se află aceea energie divină care este Duhul Sfânt. Este și o persoană, dar și un Duh care purcede de la Tatăl și care este în voi. În noi se află puterea lui Dumnezeu, Duhul lui Dumnezeu, care este Duhul Sfânt. Simțiți-l. Treziți-l. Ascultați-l. Vă va curăța de griji și vă va apăra de rău. Tot ceea ce trebuie să faceți este să vă rugați cu cuvintele voastre la Dumnezeu. Dacă credeți cu adevărat în Dumnezeu, din inima voastră vor curge râuri de apă vie.

Nu puteți intra în împărăția lui Dumnezeu fără a vă naște din nou sau a trezi Duhul Sfânt din voi. Dincolo de Duhul Sfânt, Dumnezeu trimite în vis și îngerii săi care vă vor da sfaturi bune. Credeți și în îngeri ca în frații noștri mai mari. Într-o zi, după moarte, dacă faceți voia lui Dumnezeu și iubiți omul, vă veți transforma și voi în îngeri. Dar este o taină a lui Dumnezeu. Rugați-vă neîncetat. Lăsați Duhul Sfânt să se manifeste în voi. Credeți în Dumnezeu. Rugați-vă Lui. Vă va ajuta. În scrierile budiste se vorbește despre cel de-al treilea ochi care este în mijlocul frunții și despre cele 7 chackre. Chackra din mijlocul frunții se numește ajni chackra. Dacă în creștinism energia Duhului Sfânt se localizează în dreptul diencefalului, iar sufletul omului în zona emisferelor cerebrale și se activează în rugăciune când pomenim numele lui Dumnezeu sau în participarea la slujbe, în religia hindusă energiile divine pornesc de jos în sus de la svadhisthana chackra până la ajni chackra. Problema este raportarea directă la sursa puterii de energie cea mai înaltă și apropiată de divinitatea supremă: aici Dumnezeu. Acest lucru se face necontestând meritele religiilor orientale. Dar le tratează pe o treaptă inferioară divinității absolute care este Dumnezeu. În religiile orientale, un alt pericol sunt energiile malefice sau negative. Dacă nu există Dumnezeu sau îngerii să-i apere pe inițiații tibetani, cine îi apără de aceste energii, știut fiind faptul că până și zeii la care se închină ei fac năzbâtii care pot înebuni ființa umană sau o pot distruge? Un conducător antic, pe nume Licurg, spunea: “Când zeii vor să piardă pe cineva, în primul rând îi ia mințile”. Și zeii antici bifau toate năzbâtiile, de la a se culca cu femeile până la a se răzbuna pe oameni. Și atunci cine îi apără pe hinduși și tibetani?
D = Dumnezeu
H = Iisus
Î = Îngerii
D.H. = Duhul Sfânt
Explicarea acestei scheme: Dumnezeu și Iisus se află pe aceeași treaptă și se completează reciproc. Cine l-a văzut pe Fiul l-a văzut pe Tatăl, spune Iisus. Ei conduc prin îngeri care pătrund în astral și transmit diferite mesaje. În interiorul omului, în zona diencefalului (inimii; diencefalul arată ca o inimă – n.n.) se află trimis de Tatăl (iar catolicii spun și de Fiul – doctrina Filioque) Duhul Sfânt care este Duhul lui Dumnezeu și a treia persoană a Sf. Treimii. Acesta se manifestă ca o căldură în jurul frunții și se activează când omul se roagă, invocă numele lui Dumnezeu sau Iisus, participă la slujbele bisericii, se spovedește, face milostenie sau ajută oamenii prin vorbe bune. Duhul Sfânt este pecetea divinității din om. În buddism se vorbește despre cel de-al treilea ochi, energia kundalini și cele 7 chackre.
Așadar, Dumnezeu se manifestă și prin puterea sa, Duhul Său, care este Duhul Sfânt și care sălășluiește în interiorul omului. Acest duh este localizat în diencefal, iar sufletul omului se concentrează în emisferele cerebrale. El se manifestă la invocarea numelui lui Dumnezeu, Iisus sau la toate cererile omului adresate lui Dumnezeu. Se simte ca o stare de bine, o căldură și o pace lăuntrică. Dar acest duh are inteligență, voință și putere. Este o persoană a Sfintei Treimi. De multe ori când spunem Tatăl nostru sau ne rugăm cu cuvintele noastre la Dumnezeu, simțim o pace și o ușurare, o fericire lăuntrică.
Această manifestare este tocmai manifestarea Duhului Sfânt care este în interiorul nostru. Dar grația divină este mult mai mare și mai puternică.
Dar despre Duhul Sfânt și energiile secrete vom mai vorbi.
Noi doar am prezentat o variantă parapsihologică asupra acestuia și am vorbit de pecetea divinității. Demersul nostru este pur științific și antropologic. Să avem curajul de a cerceta fiecare lucru și de a păstra ce este divin și folositor pentru om.
Îndemnul pentru luna aceasta: respectă femeia.

RĂZVAN-GABRIEL GHEORGHE

Citarea se poate face în limita a 300 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral articolele purtătoare de Drepturi de Autor din cadrul IndependentaRomana.ro sau al revistei INDEPENDENȚA ROMÂNĂ – INDEPENDENȚA PRIN CULTURĂ fără acordul Fundaţiei literar-istorice "Stoika". Pentru mai multe detalii, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa info@independentaromana.ro


Recomandări

Nicolae Stoica de Hațeg

23/24 februarie 1751 Mehadia – 6 ianuarie 1833 Mehadia S-a născut în localitatea Mehadia – …

UN PATRONIM CONTINUU DE PESTE 1000 DE ANI Gheorghe Stoica de Tohani

24 august 1877 (Tohanul Vechi, județul Brașov) – 20 martie 1959 (Malin, județul Bistrița-Năsăud) Tohanul …Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Toate informaţiile şi articolele publicate pe acest site de către colaboratorii şi partenerii revistei INDEPENDENȚA ROMÂNĂ – INDEPENDENȚA PRIN CULTURĂ şi ai Fundaţiei literar-istorice "Stoika" sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui site sunt interzise. (vezi secţiunea TERMENI ȘI CONDIȚII). Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa info@independentaromana.ro


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ATENȚIE! Postaţi pe propria raspundere! Vă rugăm să comentaţi la obiect, legat de conţinutul prezentat in material. Inainte de a posta, citiţi regulamentul. Ne rezervăm dreptul de a şterge comentariile utilizatorilor care nu intrunesc regulile de conţinut prevăzute la capitolul TERMENI SI CONDIȚII. Site-ul IndependentaRomana.ro nu răspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.
Te-ar mai putea interesa şi articole din: