ACASĂ / ARTICOLE / ECOLOGIE / TEHNOLOGIA PROCESĂRII DEȘEURILOR RECICLABILE

TEHNOLOGIA PROCESĂRII DEȘEURILOR RECICLABILE

O șansă acordată comunităților urbane și rurale pentru asigurarea unei vieți civilizate.

La nivelul fiecărei localități gestionarea deșeurilor produse de populație și de agenții economici din acea zonă sunt cuprinse în sistemul de management local al deșeurilor și, implict, de componenta sistemului de management integrat al deșeurilor (pe scurt, SMID) la nivel de județ, care reglementează ferm modul de colectare al deșeurilor, transportul acestora în vederea tratării, valorificarea deșeurilor reciclabile și a celor posibil valorificabile energetic, precum și eliminarea părții din deșeurile care rezultă după aplicarea divereselor tehnologii de tratare în depozitele ecologice de deșeuri.

Este imperativ necesar să ne concentrăm atenția pe categoria de deșeuri reciclabile. Acestea, în conformitate cu legislația în vigoare, reprezintă orice deșeu care poate constitui materie primă întrun proces de producție pentru obținerea produsului inițial sau pentru alte scopuri (OUG nr.195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare). În rândul populației încă nu este foarte bine clarificată diferența dintre deșeurile reciclabile și cele de ambalaje, acestea din urmă reprezentând o parte componentă a primei categorii, care include orice ambalaj sau material de ambalare care satisfac cerințele definiției de deșeu, exclusiv deșeurile de producție (prezentate în anexa nr. 1 la legea 211/2011). Tratarea deșeurilor este prezentată în legislația din domeniu, legea 211/2011 privind regimul deșeurilor, republicată cu modificarile ulterioare și legea nr. 249/2015 privind modalitatea de gestiune a ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje cu modificările și completările ulterioare, și reprezintă operațiunile de valorificare sau eliminare a deșeurilor, inclusiv pregătirea prealabilă a valorificării sau eliminarea deșeurilor.

Prin activitatea de tratare a deșeurilor reciclabile se realizează transformarea acestora, ele devenind materiale ce se pot valorifica. După finalizarea operațiunilor de tratare mecanică, sortare și/ sau compostare a părții biodegradabile din conținutul acestora, deșeurile își schimbă identitatea și devin deșeuri tratate. De exemplu, după ce deșeurile reciclabile sunt supuse operațiunilor de tratare mecanică, sortare, mărunțire, presare și balotare acestea sunt ușor de transportat către valorificatorul final. În cadrul instalațiilor speciale aparținând valorificatorului final deșeurile tratate sunt transformate în granule și apoi în folie sau alt material din plastic. Fluxul tehnologic în vederea procesării fracțiunii uscate provenită din colectare selectivă (hârtie+carton și plastic+metal) se realizează în mai multe etape.

Prima, constă în cântărirea materialului reciclabil pe platforma electronică amplasată la intrarea în incinta stației de sortare. În momentul sosirii la stația de sortare, fiecare transport de materiale reciclabile uscate va fi verificat. Camioanele încărcate cu materiale reciclabile uscate vor fi direcționate spre hala de sortare, unde are loc descărcarea în zona de primire-recepție în grămezi separate, în funcție de tipul deșeurilor (hârtie/ carton, plastic/ metal). Următoarea etapă o constituie recepția deșeurilor în zona de primire. După cântărire, deșeurile sunt descărcate în zona de primire a stației de sortare amenajată într-o clădire tip șopron. Aici are loc o verificare vizuală a deșeurilor stocate temporar în vederea intrării pe fluxurile corespunzătoare de sortare, independente. Apoi urmează prima operațiune de sortare în zona de recepție. Este necesar ca imediat după descărcărcare să se realizeze o presortare a deșeurilor. Este de preferat ca ambalajele de dimensiuni mari să fie introduse direct pe circuitul de balotare.

De asemenea, rolul operatorilor care vor realiza presortarea este de a împiedica și de a exclude din structura deșeurilor ce urmează a fi introduse pe linia de triere a eventualelor categorii de deșeuri ce pot provoca daune, blocaje, respectiv dereglări în funcționarea echipamentelor stației de sortare. Această etapă este urmată de operațiunea de alimentare a zonei de sortare. Din punct de vedere tehnologic și constructiv, în zona de primire/ recepție și depozitare temporară are loc și operatiunea de alimentare a zonei de selecționare. Deșeurile sunt manipulate și deplasate către buncărele de alimentare cu ajutorul încărcătoarelor frontale pe pneuri. O altă etapă importantă este trierea manuală de pe benzile de sortare.

Operațiunea de selecționare manuală se face prin extragerea de pe banda a fracțiunilor reciclabile. Banda de sortare are un numar variabil de posturi (de exemplu 12 pe fiecare latură a benzii), astfel încât se pot tria simultan mai multe tipuri de fracțiuni diferite. Fracțiunile sortate de pe bandă sunt eliminate prin ghene (hârtie, carton, plastic, PET, etc.). Această operațiune este urmată de extragerea materialelor feroase. Deșeurile rămase pe bandă trec prin dreptul unui separator magnetic. Acesta extrage cu ajutorul magnetului permanent părțile feroase (metalice), care cad într-un container metalic de mare capacitate (de exemplu, 20 m3).

Extragerea materialelor sau a fracțiunilor neferoase (doze de aluminiu) se realizează cu un echipament special montat la capătul benzii de sortare. Frațiunile extrase se elimină tot într-un container de mare capacitate, amplasat după containerul pentru refuz din sortare. Acest container se transportă către buncărul de alimentare al presei de balotat cu stivuitorul, care asigură și descărcarea materialului în buncărul de alimentare al presei de balotat. Următoarea etapă o constituie gestionarea refuzului din sortare, care este eliminat la capătul benzii întrun container de 20 m3 fără capac. Cantitățile de refuz sunt transportate spre eliminarea finală pe depozit cu ajutorul camionului special cu cârlig care manipulează cu precizie containerul metalic de 20 m3. Operatorul responsabil cu supravegherea procesului tehnologic, cu ajutorul sistemelor informatice instalate, va fi în măsură să efectueze raportări lunare, trimestriale și anuale exacte cu privire la cantitatea de refuz de la stația de sortare care livrată din stația de sortare către depozit. Refuzul (materialele respinse) de la stația de sortare, în cazul în care îndeplinește criteriile de depozitare, va fi transportat de către operator la depozitul ecologic situat la cea mai mică distanță de stația de sortare, în cel mai scurt timp, pentru a preveni fenomenele de degradare, răspândirea de mirosuri pestilențiale, formarea de levigate și altele.

La final se operează balotarea fracțiunilor sortate și eliminate în gradene. Fracțiunile sortate pe categorii și culori, după caz, vor fi balotate cu ajutorul presei pentru hârtie, carton, plastice, PET, aluminiu. Apoi, baloții rezultați vor fi stivuiți în zona de depozitare, în vederea valorificării lor. Zona de depozitare temporară este în exteriorul halei unde a avut loc procesul de selecționare. Toate aceste operațiuni de tratare a deșeurilor reciclabile (fracțiunii uscate provenite din colectare selectivă) sunt desfășurate de către un operator delegat pentru aceste activități pe baza câștigării procesului de licitație a unui contract de delegare pe mai mulți ani, având ca beneficiar consiliul local de pe raza căruia sunt generate aceste deșeuri, conform celor prevăzute în sistemul de management local al deșeurilor. Aceste tehnologii de tratare a deșeurilor sunt prestate de operator pe baza unui tarif raportat la tona de deșeu gestionată, iar tariful este stabilit în baza Ordinului 109/2007 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activităţile specifice serviciului de salubrizare a localităţilor. În baza acestei reglementări operatorul are în vedere următoarele aspecte esențiale de cuantificat pentru stabilirea costurilor finale: costurile materiale (carburanți utilizați de utilajele angrenate în procesul tehnologic, energie electrică, piese de schimb, materii prime, amortizarea utilajelor, redevență, cheltuieli cu protecția mediului), costurile cu angajații, taxe, licențe și certificări, eventuale cheltuieli cu utilajele și cheltuieli cu depozitarea finală a cantităților de deșeu ce nu poate fi valorificat.

O parte din aceste cheltuieli regăsite în tariful operatorului pot fi compensate cu veniturile obținute de acesta din vânzarea materialelor reciclabile rezultate. Prețul deșeurilor recilabile pe piață variază foarte mult în funcție de echilibrul din acel moment dintre cerere și ofertă. Pentru exemplificare, prețurile medii de tranzacționare a deșeurilor recilabile sunt: pentru hârtie și carton 380 lei/ tonă, pentru PET 1.000 lei/ tonă, pentru HDPE&PP (Polietilenă de înaltă densitate și Polipropilenă/ Polipropan – High Density Polyethylene and Polypropylene/ Polypropene) 180 lei/tonă, LDPE (Polietilenă de joasă densitate – Low density polyethylene) 180 lei/ tonă, fier 240 lei/ tonă, aluminiu și alte neferoase 3.600 lei/ tonă, sticlă 30 lei/ tonă. Costurile de operare și întreținere analizate sunt costuri nete, care includ veniturile din valorificări. O scădere a prețurilor pe piață a reciclabilelor poate conduce, de asemenea, la creșterea costurilor de operare și întreținere a instalațiilor de tratare pentru operatori, care pot genera, la rândul lor, creșteri posibile de tarif pentru activitatea de tratare a deșeurilor. Cu toate că partea legislativă este asigurată, în conformitate cu planul municipiului București, doar aproximativ 15% din deșeurile generate pe teritoriul acestuia au fost reciclate (cca. 151.300 tone). La nivel național procentul este mult mai redus, de 5% (256.100 tone). Practic 60% din cantitatea totală de deșeuri reciclate la nivel național au fost generate pe teritoriul municipiului București.

În prezent conform Legii nr. 101/2006, singurul responsabil cu gestionarea deșeurilor municipale este autoritatea publică locală, care poate delega operarea serviciilor de salubrizare numai operatorilor de salubrizare licențiați. Deșeurile municipale colectate de la generatori (casnici și non-casnici) sunt transportate la instalațiile de tratare/ reciclare/ valorificare și/ sau la instalațiile de eliminare. Toate aceste instalații sunt operate numai de operatori autorizați din punct de vedere al protecției mediului, care raportează anual autorităților pentru protecția mediului datele privind cantitățile de deșeuri gestionate. Așa cum menționam și în aricolul din numărul anterior, activitatea de colectare separată a deșeurilor pe fracții determină creșterea procentelor de reciclare la nivelul stațiilor de sortare.

Conform planului național de gestioanare a deșeurilor, la nivelul anilor 2016-2017, în 24 din cele 34 de județe ale României au fost implementate măsurile prevăzute sau erau în curs de implementare, fiind avută în vedere colectarea pe 3 fracții (hârtie/ carton, plastic/ metal și sticlă) în puncte dotate cu containere de 1,1 m3, cât și prin sistemul din poartă în poartă. Tehnologia procesării deșeurilor reciclabile este una complexă, cu implicații și responsabilități multiple la nivelul comunităților și factorilor implicați în domeniu și depinde de fiecare dintre noi să ne implicăm în colectarea selectivă și managementul deșeurilor la nivelul fiecăriei gospodării astfel încât în viitorul apropiat cantitatea totală de deșeuri reciclate să crească.

Cristian Ciulacu

Citarea se poate face în limita a 300 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral articolele purtătoare de Drepturi de Autor din cadrul IndependentaRomana.ro sau al revistei INDEPENDENȚA ROMÂNĂ – INDEPENDENȚA PRIN CULTURĂ fără acordul Fundaţiei literar-istorice "Stoika". Pentru mai multe detalii, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa info@independentaromana.ro


Recomandări

Consecințele neaplicării legislației referitoare la reciclare

Mai ține minte oare cineva, din cei care au prins perioada de dinainte de Revoluție, …

Impactul energiei verzi

Înainte de a intra în fondul acestei probleme, spinoase și controversate, trebuie spus că până …Articolul de mai sus este destinat exclusiv informării dumneavoastră personale. Toate informaţiile şi articolele publicate pe acest site de către colaboratorii şi partenerii revistei INDEPENDENȚA ROMÂNĂ – INDEPENDENȚA PRIN CULTURĂ şi ai Fundaţiei literar-istorice "Stoika" sunt protejate de dispoziţiile legale incidente. Copierea, reproducerea, recompilarea, modificarea, precum şi orice modalitate de exploatare a conţinutului acestui site sunt interzise. (vezi secţiunea TERMENI ȘI CONDIȚII). Dacă reprezentaţi o instituţie media sau o companie şi doriţi un acord pentru republicarea articolelor, va rugăm să ne trimiteţi un mail pe adresa info@independentaromana.ro


Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

ATENȚIE! Postaţi pe propria raspundere! Vă rugăm să comentaţi la obiect, legat de conţinutul prezentat in material. Inainte de a posta, citiţi regulamentul. Ne rezervăm dreptul de a şterge comentariile utilizatorilor care nu intrunesc regulile de conţinut prevăzute la capitolul TERMENI SI CONDIȚII. Site-ul IndependentaRomana.ro nu răspunde pentru opiniile postate in rubrica de comentarii, responsabilitatea formulării acestora revine integral autorului comentariului.
Te-ar mai putea interesa şi articole din: