ACASĂ / ARTICOLE / SPIRITUALITATE

SPIRITUALITATE

Horia – simboluri-cheie ale revoluției din anul 1784

Revoluția în expresie națională și socială Măreția lui HORIA reiese din ceea ce a gândit, inițiat și pus în aplicare: răscoală, insurecție sau revoluție. Același ziar belgian a numit tumultul sângeros drept „răscoala țăranilor români”, constatând că gazetele vorbeau despre evenimentul respectiv atât de diferit, cu atâtea contraziceri, încât „a fost foarte dificil până acum a se forma păreri juste”. …

Citeşte articolul »

Sfântul Nicolae/MoșNicolae în tradiția poporului român

Ziua de 6 decembrie este cea a Sf. Neculai. Popular i se spunea „Sân-Nicoară” sau „SânMicoară”. Se ştie din străbuni că Sfântul Nicolae este al doilea sfânt făcut de Dumnezeu. Stă în stânga Lui şi în noaptea de Sfântul Vasile iau masa împreună. Cerurile se deschid de trei ori şi pământenii îi văd pe amândoi înconjuraţi de o lumină nelumească. …

Citeşte articolul »

Horia – simbol al neamului românesc

Un om care marchează prin statura sa fizică și simbolică un an, un veac sau o eră, este, de regulă o îmbinare organică de măreție și tragedie. Aceste urme aflate în antiteză definesc însușirile fizice și simbolice care-i conferă un supranume dat de contemporani, păstrat și transmis de urmași din generație în generație. Măreția și tragedia omului-simbol sunt relevate nu …

Citeşte articolul »

Mănăstirea Sfânta Treime

Sunt locuri încărcate de istorie și peisaje unde poți auzi freamătul arborilor, trosnitul spicelor de grâu, ciripitul păsărilor de pădure sau de câmp, murmurul apelor. Astfel de locuri au istoria lor, frumusețea lor. Un astfel de loc este pădurea „Tufanii lui Grozea” din comuna Drăgănești- Vlașca, unde într-un cadru natural format de apa râului Câlniștea, și văile create de acesta, …

Citeşte articolul »

Drăgănești Vlașca – o comună cu două mănăstiri

Dintre numeroasele mănăstiri vizitate, din țară sau străinătate, cele două mănăstiri – Pantocrator și Sf. Treime din comuna Drăgănești-Vlașca, construite recent, transcerne percepției vizuale, în mintea noastră ca un reper al ortodoxiei zonei, cu valori și caracteristici unice. Așezate în fața unei păduri seculare de stejar, peisajul este de poveste, cu arbori care trebuie declarații monumente ale naturii, unii dintre …

Citeşte articolul »

ICOANELE – SPERANȚĂ, AJUTOR, MIRACOL

Icoanele sunt simboluri ale credinţei în divinitate, minuni pe care Dumnezeu le-a dăruit omenirii. Cea mai importantă icoană este „Cerul – Împărăţia Lui Dumnezeu”, unde El şade împreună cu Mântuitorul Iisus Hristos, cu Maica Precistă – Sfânta Fecioară Maria şi cu toţi sfinţii, care, după ce şi-au plinit menirea vieţii în trup şi suflet, pe pământ, s-au mutat, apoi, la …

Citeşte articolul »

PUTEREA CUVÂNTULUI

După cum am amintit în capitolul Transfer antropomorf, și cunoaștem din Sfânta Scriptură, Dumnezeu a făcut tot universul cu Cuvântul său. Cuvântul nu este un simplu element de comunicare în acest caz, ci este Logosul, Cea de-a doua persoană a Sfintei Treimi, „prin Care toate s-au făcut și fără El nimic nu s-a făcut din ceea ce s-a făcut”. Sfântul …

Citeşte articolul »

MIHAI EMINESCU ÎN VIZIUNEA BISERICII: DESPRE RAPORTAREA SA LA ÎNVĂȚĂTURA CREȘTINĂ

Studiul operei eminesciene, şi când spunem asta nu ne gândim numai la poezie, ci la întreaga producţie literară pe care o găsim consemnată în manuscrisele sale, în articolele apărute în presa timpului, ne descoperă o personalitate cu o neostoită sete de cunoaştere, dornică de a-şi însuşi tot ceea ce oferea gândirea omenească în cele mai variate domenii de manifestare a …

Citeşte articolul »

Învăţătura Bisericii noastre despre Postul Ortodox – cu foloasele şi cu binecuvântările lui…

Introducere   În teologia ortodoxă contemporană, problema postului se află prin­tre preocupările principale. Având în vedere stadiul actual al discuţiilor privitoare la aceasta temă, în cele ce urmează vom prezenta câteva aspecte ale acestei pro­bleme, insistând mai ales asupra fundamentelor scripturistice şi asupra unor tratări ale Sfinţilor Părinţi din Biserica primară. De ase­menea, postul este si un mijloc de desăvârşire …

Citeşte articolul »

BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN TIMPUL PRIMULUI RĂZBOI MONDIAL

Ideea acestui material ne-a venit cu ocazia vizitei în România, a Sanctității Sale, Sfântul Părinte Francisc, când a beatificat la Blaj, pe cardinalul Iuliu Hossu. Foarte puțini dintre dumneavoastră cunosc faptul că, la 1918, pe Câmpia Libertății s-a întâmplat ca, după sute de secole, să aibă loc, o primă unificare, între cele două Biserici creștine, cea ortodoxă și cea greco-catolică! …

Citeşte articolul »